Grammatika čili Mluvnice českého jazyka podlé Dobrovského: dílem skrácena, dílem rozmnožena

Václav Hanka. Grammatika čili Mluvnice českého jazyka podlé Dobrovského: dílem skrácena, dílem rozmnožena. Praha, 1831. Vydání druhé.

Listování
Autor

Václav Hanka

Váceslav, Váceslav Váceslavič

ZkratkaHankaGram1831
Transkribovaný titulGrammatika čili Mluvnice českého jazyka podlé Dobrovského: dílem skrácena, dílem rozmnožena
Transliterovaný titulGRAMMATIKA| čili| Mluwnice| Čeſkého Gazyka| podlé| Dobrowského.| Djlem ſkrácena, djlem rozmnožena
Poznámka k titulupatitul uvádí alternativní titul Hankova mluvnice jazyka českého
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJan Hostivít Pospíšil
Vročení1831
Vydánídruhé
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5014
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

12°

Rozsah[*]2 [**]12 1–1212 134 = s. [i–ii] — [I–V] — VI–XII — [XIII] — XIV–XXVI — [1] — 2–4 — [5] — 6–12 — 13–120 — [121] — 122–211 — [212] — 213–287 — [I–IX]
Charakteristika

Druhé vydání mluvnice Václava Hanky (1791–1861) zpracované podle Josefa Dobrovského. Jak je připomenuto u prvního vydání (HankaMluv1822), napomohla tato pojednání napsaná v češtině rozšíření názorů Dobrovského a úplnému prosazení jeho autority.

Mluvnice opět zachovává pojetí a dikci gramatiky Dobrovského s jejím dělením na slovotvorbu (tvoření slov, s. [13] až 120), ohýbání (skloňování, s. [121] až 211) a syntax (skladna, s. [212] až 287).

 

Český výklad je tištěn švabachem, příkladová česká slova klasicistní antikvou.

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Hanka, Václav. Grammatika čili Mluvnice českého jazyka podlé Dobrovského: dílem skrácena, dílem rozmnožena. Praha, 1831. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 J 9699, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Hanka, Václav. Grammatika čili Mluvnice českého jazyka podlé Dobrovského: dílem skrácena, dílem rozmnožena. Praha, 1831. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5014, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a tiskárně)
  • Hanuš, Josef. Počátky novočeské romantiky: Václav Hanka, Josef Linda, Alois Svoboda. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století 1: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 713–828 (zvlášť s. 738–755). Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 57–63 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709–710 (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).