Elementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku

Elementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku. Olomouc (Holomúc), 1555.

Listování
Autoranonym
ZkratkaElem1555
Transkribovaný titulElementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku
Transliterovaný titulELEMENTA| LATINÆ AC BOHEMI-|CÆ LINGVÆ.| Začátkowé/ Latinſkého/ y| Cžeſkého Iazyku.
Místo tiskuOlomouc (Holomúc)
Tiskař/nakladatelJan Günther
Vročení1555
Vydání
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. ST1-0454.461
KnihopisK17812
Formát

RozsahA8 = s. [1–16]
Poznámka: torzo, dochována jen složka A
Charakteristika

Latinsko-český slabikář, který obsahuje základní poučení o literách antikvových a frakturních a na známých textech umožňuje nácvik čtení latinského i českého textu, samozřejmě s pomocí učitele. Tento typ jednoduché učebnice se v českém prostředí běžně nazývá slabikář. Tisk Element byl nalezen v Brně až v březnu 1961. Milan Kopecký (Kopecký 1961: 277) popisoval nález jako „první arch knížky“; vzhledem k obsahu lze předpokládat, že to byl zároveň arch jediný — že šlo o jednoduchou („elementární“) příručku o jedné složce.

 

Na fol. A1v a A2r je nejprve představen inventář antikvových liter pro latinu a frakturních pro češtinu. Následují (fol. A2rA5r) obvyklé krátké kombinace liter, v latině i v češtině — čtení se běžně nacvičovalo na uměle vytvořených řetězcích liter, teprve postupně se přecházelo na krátká slova (arx, urbs, smrt, srp). Na fol. A5rA5v je uvedena česká mnemotechnická pomůcka, Abeceda mistra Jana Husa (srov. HusAbec). Obvyklým cvičným textem starých slabikářů byly základní křesťanské modlitby: modlitba Páně Otče náš v latinském i českém znění (fol. A5vA6r), andělské pozdravení a apoštolské vyznání víry („urovnání“ — fol. A6rA7v); zbytek složky „A“ obsahuje latinský a český text evangelního chvalozpěvu Panny Marie (Magnificat, Lc 1,46–55 — fol. A7vA8v).

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Elementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0454.461, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Elementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0454.461, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Kopecký, Milan. Milostné básně ze 16. století a jiné nálezy v brněnské Universitní knihovně. Listy filologické, 1961, roč. 84, s. 277–295. Digitální fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 322–324 (Günther Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017, s. 662 (JGün 59).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).