Ausführliches, theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche

Tomáš Burian. Ausführliches, theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. Praha (Prag); Hradec Králové (Königgratz), 1843. Vydání druhé, změněné.

Listování
Autor

Tomáš Burian

Thomas; Tomáš Akvin; Tomáš Akvín

ZkratkaBurianLehr1843
Transkribovaný titulAusführliches, theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche
Transliterovaný titulAusführliches, theoretiſch-praktiſches| Lehrbuch| der| böhmiſchen Sprache| für| Deutſche
Místo tiskuPraha (Prag); Hradec Králové (Königgratz)
Tiskař/nakladatelJan Hostivít Pospíšil
Vročení1843
Vydánídruhé, změněné
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2208a
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah1–298 30–364 372 = s. [1]–[3] — 4–10 — [11] — 12 — [13] — 14–521— [522]–[524]
Charakteristika

Druhé, vylepšené vydání mluvnice, učebnice i slovníku češtiny od Tomáše Buriana (1802–1874) vyšlo nedlouho po vydání prvním (BurianLehr1839). Jak připomněl v předmluvě k druhému vydání (s. [11]), reagoval Burian na recenzi prvního vydání, vydanou Jakubem B. Malým v Muzejníku (Malý 1839), a rozhodl se druhé vydání vylepšit.

Výklad je rozdělen do 318 paragrafů a postupuje jako v prvním vydání od abecedy a pravopisu k tvarosloví a k stručným výkladům syntaktickým a frazeologickým (slovesné vazby apod.). Kniha obsahuje dostatek cvičného materiálu, mnohá cvičení jsou prakticky typograficky upravena tak, že levý sloupec dvousloupcové sazby obsahuje text a v pravém sloupci najde student slovní zásobu (např. s. 247). Pokusem strukturovaně předat základní slovní zásobu je seznam nepostradatelných slov (s. 442465). Následuje antologie souvislých náročnějších textů (historie, korespondence).

Od s. 518 se Burian ve své učebnici stručně vyjadřuje i k dobovým pravopisným změnám. O některých referuje, o jiných ví, že se chystají, a nakonec přidává i své vlastní návrhy: ó by zavedl pro dlouhé /ú/ (místo ů), ú by používal místo pro /ou/ místo au (s. 520; v ortografii by se tak neutralizovaly některé hláskoslovné rozdíly česko-slovenské).

 

Substantiva dělí Burian jako Josef Dobrovský, jen místo 9 rozlišuje 8 deklinací (typy pole a pachole pod jedním číslem), primárně podle jmenného rodu (přehled na s. 3738, tabulka na s. 39). Pro slovesa (přehled na s. 172, tabulka na s. 210) zná Burian 8 typů, zvlášť stojí býti.

 

Pospíšilovská tiskárna použila stejně jako v prvním vydání pro německý výklad frakturu různých stupňů, pro češtinu antikvu s polokurzivou ve vyznačovací funkci.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Burian, Thomas. Ausführliches, theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. Prag; Königgratz, 1843. eKniha Google (fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 92 255-B) dostupná z WWW: <viz zde>
  • Burian, Thomas. Ausführliches, theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. Prag; Königgratz, 1843. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2208a, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • J. M. [= Malý, Jakub B.] Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch… Časopis českého museum, 1839, roč. 13, č. 3, s. 383–385 (dobová recenze). Fotokopie dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 339–340 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Newerkla, Stefan. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen: Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740–1918. Wien: WUV-Universitätsverlag, 1999 [= Dissertationen der Universität Wien 61].
  • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 111). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Tomáš Burian. Podrobný článek v české Wikipedii, dostupný z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709–710 (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
  • Z dob našeho probuzení: sbírka přátelských dopisů některých spisovatelův a vlastencův našich, zejména Jos. Jungmanna, Fr. Palackého, Jana Kollára, J. Pr. Koubka, Tomáše Buriana, Jaroslava Pospíšila, Morice Fialky, Fr. C. Kampelíka, Jana Jeníka rytíře z Bratřic, Drah. M. bar. Villaniho, Jana Dvořáčka a jiných. Ed. F. Čenský. Praha: Fr. A. Urbánek, 1875. Fotokopie výtisku NK ČR, sign. 54 K 114, dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).