Principia seu rudimenta grammatices ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu pro usu tironum Latinitatis excerpta

Emmanuel Alvarus. Principia seu rudimenta grammatices ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu pro usu tironum Latinitatis excerpta. Praha (Praga), 1711.

Listování
Autor

Emmanuel Alvarus

Manuel; Álvares

ZkratkaAlvPrin1711
Transkribovaný titulPrincipia seu rudimenta grammatices ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu pro usu tironum Latinitatis excerpta
Transliterovaný titulPRINCIPIA| Seu| RUDIMENTA| GRAMMATICES,|
Poznámka k titulutranskribovaný titul emendujeme (excerptis > excerpta) podle tisku z roku 1691 (K00163)
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelTiskárna jezuitská (typis Univer. Carolo-Ferdinandeae in collegio Societatis Jesu ad. S. Clementem)
Vročení1711
Vydání
Exemplářze soukromé sbírky
Formát

RozsahA–I8 = s. [1–3] — 4–144
Charakteristika

Stručná příručka pro začátečníky v latině, opatřená ekvivalenty příkladů v češtině a v němčině. jde vlastně o první knihu Institucí jezuity Emmanuela Alvara (srov. AlvInst1598), které jsou úplným kurzem latiny od počátku až ke zvláštnostem latinského básnického jazyka. Principia (‚Počátky‘) a Rudimenta (‚První pokusy, Základy‘) jsou poučení o základech latinského tvarosloví, s minimem informací o syntaxi. Překlady příkladů představují „lokalizaci“ mezinárodně zavedené jezuitské učebnice, v tomto případě se u studujících předpokládá znalost češtiny a/nebo němčiny.

 

Učebnice začíná výklady o latinské deklinaci (substantiv, adjektiv i zájmen), s. [3] až 30. Konjugace sloves se probírá na s. 30110, nejprve sloveso esse, potom pravidelná slovesa čtyř konjugací (s. 3779) a poté i deponentní slovesa (od s. 80) a anomala (87).

 

Podle slovních druhů (partes orationis) jsou rozdělena stručná Rudimenta (od s. 110), obsahující i čtrnáct základních pravidel syntaktických (s. 137140).

 

Podobné tisky vycházely pravidelně, používaly se k výuce latiny na jezuitských školách. Popisovaný klementinský tisk z roku 1711 svým typografickým řešením a původem přímo navazuje na klementinský tisk z roku 1683 (K00162). Poznámka: toto vydání není uvedeno v Knihopise, srov. K00165 (1703, Praha), K00166 (1712, Brno; nedochoval se žádný exemplář) a K00167 (1716, Praha).

 

Latinské výkladové texty a příklady jsou vysázeny antikvou více stupňů s odpovídající polokurzivou, české ekvivalenty švabachem a německé frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Alvarus, Emmanuel. Principia seu rudimenta grammatices ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu pro usu tironum Latinitatis excerpta. Praga, 1711. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 22–25.
  • Ponce de León Romeo, Rogelio. Estudio preliminar. In Aproximación a la obra de Manuel Álvares : edición crítica de sus De institutione grammatica libri tres. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Latina, 2002, s. XV–CCIV. Fotokopie ve formátu PDF, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Springhetti, Emilio. Storia e fortuna della Grammatica di Emmanuele Alvares, S. J. Humanitas, 1961–1962, roč. 13–14, s. 283–304. Fotokopie ve formátu PDF dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 898–902 (Tiskárna jezuitská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 9. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).