[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
[2r]číslo strany rukopisu

Březen, ten měsiec, má XXXI dní

Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Rybnář

XIXXIndXXf
VIII0nIIIIVIneXXIg
XVIVIIItXIIIInfXXIIh
IIItgPřenesenie sv. VáclavaXXIIIi
VIXnAXXIIIIk
IXIIInbXXVl
XIIIVnXVIXItcXXVIm
IIVItdXXVIIn
VI0teCrhy a StrachotyXXVIIIo
XVInfXXIXp
XIIIIVIIIngXXXq
XVIIIIInIIIIXtAŘehoře papežeIrSkopec
VIIIIItbIIs
XIIXncIIIt
XVXIndIIIIv
IIII0nXIXVIneCyriata mučedlníkaVx
XIIVIIItVIIIVItfGedruty pannyVIy
XVIIIItgVIIz
IIXnAJozefa chovače P. božiehoVIII?
IXIXtVIIInbIX!
XIIIXItcBenedikta opataX§
XVIIVItdXI*
II0teXIIa
VIVInfXIIIb
XIngZvěstovánie MarijiXIIIIc
XIIIIIInXVIIIIXtAXVd
IIIIIIItbXVIe
VIIIXncXVIIf
XIIIIIndXVIIIg
XVVIneXIXh
XIX0nIIIIVItfXXi

Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12

číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení

měsiece měsiece

[2v]číslo strany rukopisu

Duben, ten měsiec, má XXX dní

Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Skopec

VIIIItXIIIItgXXIk
XVIIXnAXXIIl
VIXnIIIInbXXIIIm
IXIIIItcAmbrože biskupaXXIIIIn
XIIIVItdXXVo
XVII0teXXVIp
IIVInfXXVIIq
XVIItVIIngXXVIIIr
XIIIIIXtAXXIXs
XVIIIIIItbXXXt
IIIIXncLva papežeIvBýk
VIIIIIInXIXtdIIx
eIIIy
XV0nXIXVItfTiburcie a ValeriánaIIIIz
IIIIItgHeleny vdovyV?
XIIIXnVIIIVIInAVI!
IIXtXVIIIInbVII§
VIIIIItcVIII*
IXXndIX*
XIII0teXa
XVIIVInfXIb
VIVIItIIIngXIIc
XItAVojtěcha a JiřieXIIId
XIIIIIIItbXIIIIe
XVIIIIXncMarka evanjelistyXVf
IIIIIIInVIIXtdXVIg
XIVteXVIIh
XVVItfVitališe mučedlníkaXVIIIi
XIXItgXIXk
IIIIVIInAXXl

Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12

číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení

měsiece měsiece

[3r]číslo strany rukopisu

Máj, ten měsiec, má XXXI dní

Počet nového měsiece Počet plného měsiece Kalendascizojazyčný text Býk

VIIIInXIIIIInbFilipa a JakubaXXm
XVIIXtIIIIItcSigmunda králeXXIn
VXndNalezenie sv. KřížeXXIIo
IXVneFloriána mučedlníkaXXIIIp
XIIIVInfGotharda biskupaXXIIIIq
IIVIItXVIIIngJana v oleji vařenéhoXXVr
VIItAXXVIs
XVIIInbStanislava biskupaXXVIIt
XIIIXncXXVIIIv
XVIIIIIIInIIIXtdXXVIIIx
VIIVteXXIXy
XIXInfXXXz
XVItgServacia zpovědlníkaI?Blíženci
XIXVIInAII!
IIIIInVIIIVIIItbZofie pannyIII§
XIIXtXVIIIIItcIIII*
IXndVa
IXXItVVneVIb
fPotencie pannyVIIc
XVIIVIItXIIIIngVIIId
IIItAIXe
VIVIIInbXf
XIIncXIg
XIIIIIIIInXVIIIXtdXIIh
IIIVteUrbana papežeXIIIi
VIIXInfXIIIIk
XIVngXVl
XVVIInAXVIm
XIXInIIIIVIIItbXVIIn
VIIIIItXIIIIIItcXVIIIo
XVIXndPetronely pannyXIXp

Zlaté Hodiny Zlaté Hodiny Nedělnie Stupni Čteny 12

číslo nového číslo plného čteny sluneční znamení

měsiece měsiece

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).