[Čtenie Nikodémovo]

Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. DR III 32, 1r–94r. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

kteréž sú sě o Ježíšovi skutečně dály.

Protož, synové milí, toto čtenie, kteréž ste slyšeli, Nicodemus psal židovským číslem. A potom po mnohých letech přijel byl do Jeruzaléma Teodosius ciesař i nalezl jest toto čtenie v domu radném, točíž kde sě rada scházieše súdce Piláta, na zevných a obecných knihách psáno, a tak jest skrzě toho ciesaře přišlo k našie známosti. Budiž bohu chvála na věky věkóv, amen.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).