[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

pak vezmi libru semene řeckého tlučeného a druhú semene lněného a mořské cibule, jakož slove skvila, puol libry, pakli by jie nemohl mieti, ale vezmi tuto obecnú, a upec ji čistě a ztluc dobře. Pak vložiž to všeckno v sedm liber vody a nechej toho státi tři dni a tři noci. Pak čtvrtý den vezma i přistaviž to k ohni a vař to spolu tak dlúho, ažť počne hustnúti. Pak vykydniž to u pytlík a přilí k tomu málo horké vody a vydav z toho tu miezku, což nejlépe budeš moci, pak vezmiž té miezky dvě libry a upusť to ve čtyři libry dřevěného voleje i vařiž to spolu tak dlúho, ažť ta miezka v tom voleji zmiše. Pak přičiniž k tomu libru vosku čistého a másla, cožť se zdáti bude, pak, kdyžť se to všeckno rozpustí, tehdy přičiň terpentiny 6 lotuov a galbanumcizojazyčný text lot a gumi arabicumcizojazyčný text lot a naposledy přičiň prachu puol libry z smoly řecké, i vařiž to všeckno spolu, dokudžť se zdáti bude. Ale vždy miešej, ať se nesrazí, ažť ustydne, a potom ji schovej, ztáhna u vrhli dobře. A toť bude mast dyalteacizojazyčný text pravá a dokonalá. A tať mast zahoní všeckny votoky a napravuje uschlé údy a všeckny chromoty měkčí a stahuje a rozvazuje žíly skrčené a obživuje a všeckny nemoci studeností uražené léčí a dává jim vlažnost a živnost zase, neboť jest ta mast převelmi prorazitedlná všech chromot a žil všelikých úduov.

Fuskumcizojazyčný text

Takto máš dělati mast smědú narošťující, kterážto slove fuskumcizojazyčný text, vedlé naučenie a zprávy velikého mistra a lékaře dospělého, mistra Avicenny, takto se dělati má: Vezmi voleje dřevěného [#]obrázek nebo jiný grafický prvek libry, vosku čistého 4 loty a řecké smoly 2 loty, loje skopového 4 loty, kadidla bielého lot, terpentiny 2 loty, černé smoly přepuštěné 4 loty, serapinumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek lotu, mastix [#]obrázek nebo jiný grafický prvek a galbanumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek lotu, pak vlíž volej na pánev a vlož tam ten vosk a nechť se rozpustí. Pak černú smolu a řeckú smolu, pak loj skopový a potom terpentinu. Pak serapinumcizojazyčný text a galbanumcizojazyčný text a naposledy mastix a bielé kadidlo, ale majíť prvé ty všecky věci ztlučeny na prach bejti, kromě vosku a smoly. Pak vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej špatulí, pak, když se zdáti bude, staviž ji doluov a nepřestávej jie miešeti, ať by se v ní prachové nesrazili, ažť se zsadí, a koštuj jie na železe, ať by velmi hustá ani žídká nebyla, nebo to muožeš opraviti olejem a vařením, neboť nemá býti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).