[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

v hromadu valé. I protož se o každé zvláště vypisovati bude, k čemu která slúžiti bude.

Populeoncizojazyčný text

Mast, kterážto populeoncizojazyčný text slove, takto se dělati má: Nejprvé vezmi pupence topolové za času a ztluc je velmi dobře s čistým novým sádlem vepřovým a schovej u pušku a nechej toho hníti do času. Pak vezmi jitrocel, řebříček, hruštičku, zanykl, husí nožku, starček, celník, přímětné kořeníčko, libštěk, polej, sléz, truskavec, řecké seno, list fiolový, blén, rozchodník, potočník, netřesk, psie víno, a to jediné listie, ale nic kořenie, i ztluc to každé zvlášť, a potom slož v hromadu, cožť se kterého zdáti bude. Pak ztluc to po druhé s čistým novým sádlem a nechej toho spolu hníti, dokudžť se zdáti bude, a jestliže by těch všech travin pospolu mieti nemohl, ale vezmi ty, kteréž mieti muožeš. Pak, když ji vařiti chtieti budeš, vlož to do kotlíka, a přiložiž sádla a másla nepřepuštěného, cožť se zdáti bude. Pak, vezma čisté víno, i vlíž na to a vař to spolu, vlože tam ty pupence, a vždy miešej velmi pilně a vař je tak dlúho, až by uznamenal, žeť to víno vyvřelo. Tehdy vezmi psieho vína, cožť se zdáti bude, a ztluc je dobře a vyždmi tu mokrost z něho a vlí do té masti a odstav od ohně a vydav dobře skrze plenu do nějaké nádoby a přidej k tomu dřevěného voleje, cožť se zdáti bude, a nechajť se ustojí, pak ji zbera, i schovej, ať nezvětrá. A toť bude mast, jakož slove populeoncizojazyčný text, dokonalá, a tať se hodí na všeckny rány a votoky horké, neboť muož na všeckny flastry mazána býti, neboť studí a chladí všeckny horkosti v ranách a lechkost jim činí a rány čistí a hojí, a ktož jí sobě maže židoviny, dáváť jemu lechký sen a bolest hlavě odjímá. A takéť tu mast někteří kvasie u víně miesto sádla, ale jestiť vše jedno, dělej ji, jakž kolivěk chceš.

Hnojície

Takto máš dělati mast hnojící, kterážto rány zahnojí a vyčistí: Vezmi jelení loj nebo telecí nebo kozlový a rozpusť jen na pánvici. Pak přičiň k tomu čtvrtý diel pryskyřice smrkové a nového vosku a voleje dřevěného, i vařiž to všeckno spolu nedlúho. Pak procedě i přidejž do nie přísadu vonnú a ztiehni dobře trdlem u vrhli, a potom schovej u pušku ku potřebě. Tať mast každú ránu vyhnojí namiesto, a muožeš udělati, jakž chceš, nebo dáš li do nie viece mastnosti nežli vosku a pryskyřice, tehdyť viece hnojiti bude, pakli dáš všeho rovně,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).