Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<100–101102103104–106107>>10>>
Zobrazit ediční aparát

Stydlivosti panenské a sirotčie královstvie našeho českého milostivú žádostí chtiece spomoci, aby snad tvrdostí zarytú přátel přirozených k některým věcím neřádným puzeny nebyly, jakož sme, že se to někdy dálo, slýchali, že jsú ty siré dievky čistoty poskvrňovaly a v bideném životě bydlely, mohúce čistý a poctivý život vésti, protož za právo činíme, jestliže by který strýc neb bratr vnuku neb sestru na vdání jměl a jie vdáti nechtěl, chtě snad dědictvie jejie sám sobě zachovati, i muož ta dievka sama nebo skrze jiného dvořenína našeho súdu požádati, kterážto mocí dvoru našeho od kmetóv vydaných má vdána býti, tak aby oni jejie dobu rovnú na cti, na urozenie i na zboží a na velikosti věna rozvážili. Bratr neb strýc má býti přinucen, aby jí věno jejie hodné zachovali a nad to kmetové pro vší příhodu té dievky péči jmějte etc.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).