Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

patri[C6v]číslo strany rukopisuarchám, biskupuom, farářóm i všem kněžiem, aby kleli Ladislava, krále nápulského, zvoniece i sviece hasiece, tak dlúho, dokavadž by jim jiné nebylo přikázáno. A to aby učinili pod kletbou, pod obrokem i kněžstvie zbavením[ab]zbavením] zbawenie a pod pokutou […]text doplněný editorem[1]spis nedokončen

A tak konec sepsánie tohoto, kteréž mistr Jan Hus učinil proti knězi kuchmistrovi léta 1406, kterýž ho nekřesťansky haněl.

Impressum per Paulum in monte Oliveti. Anno domini milesimo 509.cizojazyčný text

X
abzbavením] zbawenie
1spis nedokončen
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).