Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[183v]číslo strany rukopisudva penieze sobě schovaje, třetí dá věřiteli, ač jemu i veškeren dluh zaplatí. A když se to stane, kteréžkoli věci potom věřitel u něho najde, odtud třetí diel vezme, protož i ze tří popeněžnic chleba nebo ze tří sukní třetí od něho móž vzieti. A nadto jestliže pojednú za vešken dluh co u něho najde, vše spolupříslušie jemu vzieti vedlé práva. {Jiný věřitel přijde li}marginální přípisek mladší rukou A jestliže druhý věřitel přijda, řečeného vězně u rychtáře zapovie, jemu též přiseže, že zaplatě prvniemu, jeho potom odbude obyčejem napřed znamenaným.

O dluziech příhoda za rukojemstvie

Capitola fide nomcizojazyčný text Nám psáno jest takto od přísežných před námi v soudu o Filipovi a Tomášovi, kteréž jest Ondřej v 4 a v puol čtvrtě kopě haléřóv za rukojemstvie jemu řekl dlužny býti. Žalujíciemu Filip odpověděl, že polovici dřieve řečených peněz, t. sedm věrduňkóv, jemu byl by vinovat jménem rukojemstvie, toto dále řka: jestliže jemu ráčí trpělivě prodlenie dáti, že netoliko sedm řečených věrduňkuov, ale celý ten dluh psaný svrchu chtěl by jemu zaplatiti. Tehdy Ondřej k řečeným slovuom Filipovým se neobrátiv aniž jich nám konšelóm a rychtáři osvědčiv, na Tomáše jest žaloval ze všech čtyř kop, kteréž jemu dlužen slibem rukojemstvie, kterýžto když popieráše, žádal jest Filip k své straně konečného výnosu, poněvadž Ondřej Tomáše ze všech

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).