[Bible pražská, Matoušovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. Editoři Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<498v499r499v500r500v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vidú[500v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcece jej, klaněli sú se, ale někteří pochybovali. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim řka: „Dána mi jest všeliká moc na nebi i na zemi. Mt28,19 Protož jdúce učte všecky národy, křtíce je ve jméno otce i syna i ducha svatého, Mt28,20 učiece je zachovávati všecky věci, které sem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dni až do skonánie světa.“

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.