Muzejní zlomek žaltáře

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 A c 46, 4 ff. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r2v3r3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Ps144,16 […]text doplněný editorem[1]…] Aperis tu manum tuam, et imples omne animal lat. požehnánie[2]požehnánie] |nie rkp.. Ps144,17 […]text doplněný editorem[3]…] Iustus Dominus in omnibus viis lat. svých[4]svých] …ich rkp. a svat […]text doplněný editorem[5]…] in omnibus operibus suis lat.. Ps144,18 […]text doplněný editorem[6]…] Prope lat. jest[7]jest] …eſt rkp. hospodin všěm[8]všěm] w… rkp. […]text doplněný editorem[9]…] invocantibus eum lat., všěm[10]všěm] …ſiem rkp. vzývajúcím jeho […]text doplněný editorem[11]…] in veritate lat.. Ps144,19 […]text doplněný editorem[12]…] Voluntatem lat. bojúcím sebe učiní a […]text doplněný editorem[13]…] deprecationem eorum exaudiet lat. a spaseny jě učiní. Ps144,20 Střěže[14]Střěže] St… rkp. […]text doplněný editorem[15]…] Dominus lat. všěch[16]všěch] …ſiech rkp. milujúcích sě a všě[17]všě] w… rkp. […]text doplněný editorem[18]…] peccatores lat. zatratí[19]zatratí] …trati rkp.. Ps144,21 Chválenie hospodinovo[20]hospodinovo] hoſpo… rkp. […]text doplněný editorem[21]…] loquetur lat. usta má i blahaj všeliké[22]všeliké] wſelik… rkp. […]text doplněný editorem[23]…] caro nomini sancto lat. jeho[24]jeho] …eho rkp. na věky i věky[25]věky] wie… rkp. […]text doplněný editorem[26]…] saeculi lat..

Ps145,1[27]verš nepřeložen Ps145,2 […]text doplněný editorem[28]…] Lauda lat., dušě má, hospodina[29]hospodina] hoſp… rkp.. […]text doplněný editorem budu[30]… budu] …udu rkp., Laudabo lat. hospodina[31]hospodina] hoſpod| rkp. […]text doplněný editorem[32]…] in vita mea; psallam Deo meo quamdiu fuero. Nolite confidere in principibus lat., [1v]číslo strany rukopisuPs145,7 […]text doplněný editorem[33]…] Qui custodit veritatem in saeculum; facit iudicium iniuriam patientibus; dat escam esurientibus. Dominus lat. zproščije[34]zproščije] …pro… rkp. […]text doplněný editorem[35]…] compeditos lat.. Ps145,8 […]text doplněný editorem[36]…] Dominus lat. osvěcije[37]osvěcije] …e rkp. slepé. […]text doplněný editorem[38]…] Dominus erigit lat. vyvrácené[39]vyvrácené] …e rkp., hospodin […]text doplněný editorem[40]…] diligit iustos lat.. Ps145,9 […]text doplněný editorem[41]…] Dominus lat. ostřiehá příchozích[42]příchozích] przicho… rkp., […]text doplněný editorem[43]…] pupillum et lat. vdovu[44]vdovu] …wu rkp. přijme a cěsty hřiešných[45]hřiešných] hrzie… rkp. […]text doplněný editorem[46]…] disperdet lat.. Ps145,10 Vzkraluje[47]Vzkraluje] …raluge rkp. hospodin na věky, […]text doplněný editorem[48]…] Deus tuus, Sion, in lat. pokolenie[49]pokolenie] …kolenie rkp. do pokolenie.

Laudate Dominum, quoniamcizojazyčný text

Ps146,1 […]text doplněný editorem[50]…] Alleluia. Laudate lat. hospodina[51]hospodina] …na rkp., nebo […]text doplněný editorem[52]…] bonus est lat. chvála[53]chvála] …la rkp., bohu našemu buď veselá[54]veselá] ve… rkp. […]text doplněný editorem[55]…] decoraque lat. chvála[56]chvála] …la rkp.. Ps146,2 Ustavujě Jeruzalém […]text doplněný editorem[57]…] Dominus lat., rozprášenie[58]rozprášenie …nie rkp. izrahelské sbéře[59]sbéře] ſbe… rkp., Ps146,3 jenž […]text doplněný editorem[60]…] sanat lat. skrušené[61]skrušené] …ne rkp. sirdcem i svazuje[62]svazuje] ſw… rkp. […]text doplněný editorem[63]…] contritiones eorum lat., Ps146,4 […]text doplněný editorem[64]…] qui lat. přěčítá[65]přěčítá] …rzieczita rkp. množstvie[66]množstvie] mno… rkp. […]text doplněný editorem[67]…] stellarum, et omnibus eis nomina vocat lat.

X
1…] Aperis tu manum tuam, et imples omne animal lat.
2požehnánie] |nie rkp.
3…] Iustus Dominus in omnibus viis lat.
4svých] …ich rkp.
5…] in omnibus operibus suis lat.
6…] Prope lat.
7jest] …eſt rkp.
8všěm] w… rkp.
9…] invocantibus eum lat.
10všěm] …ſiem rkp.
11…] in veritate lat.
12…] Voluntatem lat.
13…] deprecationem eorum exaudiet lat.
14Střěže] St… rkp.
15…] Dominus lat.
16všěch] …ſiech rkp.
17všě] w… rkp.
18…] peccatores lat.
19zatratí] …trati rkp.
20hospodinovo] hoſpo… rkp.
21…] loquetur lat.
22všeliké] wſelik… rkp.
23…] caro nomini sancto lat.
24jeho] …eho rkp.
25věky] wie… rkp.
26…] saeculi lat.
27verš nepřeložen
28…] Lauda lat.
29hospodina] hoſp… rkp.
30… budu] …udu rkp., Laudabo lat.
31hospodina] hoſpod| rkp.
32…] in vita mea; psallam Deo meo quamdiu fuero. Nolite confidere in principibus lat.
33…] Qui custodit veritatem in saeculum; facit iudicium iniuriam patientibus; dat escam esurientibus. Dominus lat.
34zproščije] …pro… rkp.
35…] compeditos lat.
36…] Dominus lat.
37osvěcije] …e rkp.
38…] Dominus erigit lat.
39vyvrácené] …e rkp.
40…] diligit iustos lat.
41…] Dominus lat.
42příchozích] przicho… rkp.
43…] pupillum et lat.
44vdovu] …wu rkp.
45hřiešných] hrzie… rkp.
46…] disperdet lat.
47Vzkraluje] …raluge rkp.
48…] Deus tuus, Sion, in lat.
49pokolenie] …kolenie rkp.
50…] Alleluia. Laudate lat.
51hospodina] …na rkp.
52…] bonus est lat.
53chvála] …la rkp.
54veselá] ve… rkp.
55…] decoraque lat.
56chvála] …la rkp.
57…] Dominus lat.
58rozprášenie …nie rkp.
59sbéře] ſbe… rkp.
60…] sanat lat.
61skrušené] …ne rkp.
62svazuje] ſw… rkp.
63…] contritiones eorum lat.
64…] qui lat.
65přěčítá] …rzieczita rkp.
66množstvie] mno… rkp.
67…] stellarum, et omnibus eis nomina vocat lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).