Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, K5v–M3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba, někdy městského lékaře v Frankfurtě na Mejně, proti všem nedostatkům tajných míst mužských i ženských

Vlaského kopru kořeny u víně vařené a nad tím se odspodku pařiti všelikou porušenost hojí.

Kuří noha bylina v pokrmu jedená, zvředování luona člověčího odjímá a mízkou její zevnitř horké bolesti neb lůno mazati.

To též ztlučené s octem dobré jest proti pekelnímu ohni tak svrchu přiložiti.

Vošlejchová mízka na porušené tajné místo přiložená dobře hojí.

Z kardobenediktového lístí a z sladkého vína mast udělati a na voteklé luono klásti, votok tudiž voplaskuje.

Olej z spálených tykví tajné vředy hojí.

Netíkový prach tajné nedostatky ženské hojí.

Z lístí jehlicového flast udělaný s ruožovým olejem na voteklé luono přilož.

Popel z domácího kopru jest dobrý ke všem nedostatkuom zadku a bolení luona mužského.

Proti horkým bolestem

Penížková mízka s netřeskovou a s octem smíšená zapálené bolesti uhašuje.

Proti vnitřní horkosti

Ječná mouka s octem vařená a jedená vychlazuje.

Locika a řeřicha studničná v octě vařená a v másle smažená jako špinák.

Itemcizojazyčný text kuří nohy mízku píti.

Vystřelená mouka jedená život obměkčuje a rozličný votok voplaskuje.

Pro nedostatek matky ženské

Kopr domácí s cukrem vařiti, dřevenného oleje a vína mezi to přimísiti, matce velmi dobré jest, lůžko dítěcí ven vyvodí, nemoc ženě přivodí, pí to toho za 2 kventíky.

Kopru domácího semeno v vodě vařiti a na něm seděti, dobré jest proti bolení matky. Vystřelena mouka na břicho přiložená, bolení matky zpokojuje.

Žlutého lilium kořen u víně vařený dobrý jest proti bolení matky, aby se žena nad tím pařila.

Trnkovou mízkou zespod pomazovati, když matka, též zadní střevo, zhůru vstupuje.

Hořkých mandluov olej užitečný jest, když matka nahoru vstupuje a z jednoho místa na druhé přechází, pod pupkem jím potírati.

Vstupuje-li matka zhůru, kuř zespod ambrou a nosem k asafetidemcizojazyčný text voněj.

Jde-li matka do života, potíraj voctem.

Kořenem, jenž slove costuscizojazyčný text, kterýž vychlazuje matku, zespod jím mejti a u víně jej píti.

Chebdový kořen u vodě vařiti, aby žena nad ním se pařila, tvrdost matky odjímá.

Fíky s řeckého sena semenem v ječné vodě vařiti, nad tím aby se žena odspodku pařila, když jí matka na svém místě neleží, užitečné jest.

Ožánka větší u víně vařená a s medem smíšená, tak jí přijímati, ženskou nemoc přivodí.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).