[lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských]

Biblioteka Książąt Czartoryskich (Krakov, Polsko), sign. B 1497, 19–272. Editoři Černá, Alena M., Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Tyto knihy zkládal jest jeden mistr jménem Bartolomeus a vybral je z řěckých knih z jedněch, jimž řiekají Praktika, a skládal je z latiny [v]text doplněný editorem vlaskú řěč a já z té v českú. Jakž nás učí mistr Bartolomeus zprávně v našich knihách, takto řka po latinsku a řka, ktož sě chce těchto knih ujistiti a seznati je, řiekají jim knihy, ješto duovodem mistra Bartoloměje v Praktikách, toho uměnie v lékařství, jakž praví mistr Galienus a mistr Konstantinus, že v řěckých mistřiech v Praktikách lékařských byl mistr Bartolomeus najmistrnější a vybraný, ten nás na těch knížkách učí těm všem věcem, jichž sě jest ujistil, že jest řěckými artikuli došel jistě a mistrně.

Ipokras a Galienus a Konstantinus, ta mistří pravie, když sě kto chce na těch knihách učiti lékarských a jiných sě rychtovati, má najprvé věděti, z kterých žil neb z kterých rozličných podobenství života člověčieho podlé jeho porozenie, kohož cěle léčiti má neb chce, má zvěděti, kterú by člověk nemoc měl ten jistý. A to má na nemoci vody jeho seznati, které postavy ta voda bude, jest liť mu v žilách, neb v údech, nebo v kostech.

Najprvé vezmi sklenici velmi čistú, nezrnatú, a tať má býti zduolu širšie nežli shuory. A když bude k světu s puol noci po snu, kaž jemu v tu sklenici vodu pustiti, tomu nemocnému. Bude liť voda črvena, tehdyť jemu zlá krev škodí, a tať črvená voda bude husta, toť znamená, žeť zlá krev tělo přěmáhá.

Rumnost

Když jest voda tenka a nehusta, že ten člověk jest rumnosten, má […]text doplněný editorem[5]poškozený list krve přěmnoho a v něm mokvá a tú krví musí mdléti nebo […]text doplněný editorem[6]poškozený list množstvím té krve tak silně, že nižádná mokrost ani vlažnost nemuož odolati horkosti té krve.

O vozřivcě

Komuž bude voda husta a kalna nepřieliš, tehdy jest člověk mdlého přirozenie, ozřivý a bledý, to sě tiem znamená, že jemu slezeno v životě tuchne a hnije, ten člověk nerad mnoho mluví.

Znamenie zamúcenie

Komu voda tenka a biela jest, ten člověk jest zamúceného srdce a neustavičného.

předcházející strany 1–18 se nedochovaly a při restaurování rukopisu byly nahrazeny prázdnými stranami; první zachovaná strana je poškozená stářím a není dobře čitelná

Tyto knihy zkládal jest jeden mistr jménem Bartolomeus a vybral je z řěckých knih z jedněch, jimž řiekají Praktika, a skládal je z latiny v vlaskú řěč a já z té v českú. Jakž nás učí mistr Bartolomeus zprávně v našich knihách, takto řka po latinsku a řka, ktož sě chce těchto knih ujistiti a seznati je, řiekají jim knihy, ješto duovodem mistra Bartoloměje v Praktikách, toho uměnie v lékařství, jakž praví mistr Galienus a mistr Konstantinus, že v řěckých mistřiech v Praktikách lékařských byl mistr Bartolomeus najmistrnější a vybraný, ten nás na těch knížkách učí těm všem věcem, jichž sě jest ujistil, že jest řěckými artikuli došel jistě a mistrně.

Ipokras a Galienus a Konstantinus, ta mistří pravie, když sě kto chce na těch knihách učiti lékarských a jiných sě rychtovati, má najprvé vědětivědětiedietipoškozený rukopis, z kterých žil neb z kterých rozličných podobenství životalevý okraj stránky je utržen, text je poškozen člověčieho podlé jeho porozenienejisté čtení, text je poškozen, kohož cěle léčiti má neb chce, má zvěděti, kterú by člověk nemoc měl ten jistý. A to má na nemoci vody jeho seznati, které postavy ta voda bude, jest liť mu v žilách, neb v údech, nebo v kostech.

Najprvé vezmi sklenici velmi čistú, nezrnatú, a tať má býti zduolu širšie nežli shuory. A když bude k světu s puol noci po snu, kaž jemu v tu sklenici vodu pustiti, tomu nemocnému. Bude liť voda črvena, tehdyť jemu zlá krev škodí, a tať črvená voda bude husta, toť znamená, žeť zlá krev tělo přěmáhá.

Rumnost

Když jest voda tenka a nehusta, že ten člověk jest rumnosten, má poškozený list krve přěmnoho a v něm mokvá a tú krví musí mdléti nebo poškozený list množstvím té krve tak silně, že nižádná mokrost ani vlažnost nemuož odolati horkosti té krve.

O vozřivcě

Komuž bude voda husta a kalna nepřieliš, tehdy jest člověk mdlého přirozenie, ozřivý a bledý, to sě tiem znamená, že jemu slezeno v životě tuchnenejprve zapsáno „tuhne“, poté škrtnuto a zapsáno „tuchne“ a hnije, ten člověk neradneradnarad mnoho mluví.

Znamenie zamúcenie

Komu voda tenka a biela jest, ten člověk jest zamúceného srdce a neustavičného.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).