Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<13r13v14r–14v12v–15v12r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O svatokrádciech

O kostelníciech CLXXII

O dětech do zákona vešlých CLXXII

Prodává li kto člověka cizieho ulúdě jej CLXXII

Králova milost nemuož zbaviti přísežných moci súzení pří CLXXII

Které pře má podkomoří súditi a náměstek králuov CLXXII

Dělení pokut mezi přísežné CLXXII

O trojím volení zločincuom podaném, jichžto pomsta nemuož v právích nalezena býti CLXXII

O nápadu zbožie CLXXIII

Ortel o nápadiech CLXXIIII

Věřitel jest první dědic CLXXIIII

Obžalovaný z trojí neb šestery viny muož li jednú odpovědí odbyti CLXXIIII

Kterak člověk má dovésti zachování svého CLXXV

Zabije li jeden druhého při odboji bráně se CLXXV

Ktož nepostaví svědka k roku zavitému, potom ho nemuož stavěti CLXXVI

Práva váhy CLXXVI

O šenkování za měsckú zdí CLXXVI

Biřic pokud má moc lidem dluhu dopomoci CLXXVI

O putujíciech CLXXVII

O falešných peněziech CLXXVII

O svědectví konšelském

O prošení potazu neb prodlení, jenž slove erhollungcizojazyčný text CLXXVIII

Královský súd co má súditi neb rada jeho CLXXVIII

O falešných klíčiech CLXXVIII

Ktož se rúhá neb laje Bohu neb svatým jeho CLXXVIII

O přechovávaní zločincuov CLXXVIII

O rozličných řemeslníciech a jich cechu CLXXVIII

Obilé v snopiech žádný nevez do města CLXXVIII

Práva súkenická a jich cechu CLXXIX

Kupování a prodávaní vlny CLXXIX

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).