Šúd ze Semanína, Mikuláš: Novina a příhoda, která se vpravdě stala na pomezí českém…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 2745, 2 f. Editoři Hejdová, Tereza, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<A1rA1vA2rA2v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Novina a příhoda, která se vpravdě stala na pomezí českém v Mišni tohoto roku. O pěti ožralcích, kterak sou od čerta ukrutně zmordováni.

Mistr Mikuláš Šúd z Semanína

Ó, by aspoň tento hroznej přiklad lidmi hnul, aby se v takové ohavnosti nedávali! Za času sv. Augustýna také se bylo počalo takové pití o plné a vožralství rozmáhati, nad čimž jest ten svatej otec velikou těžkost měl. A lid od toho snažně vedl, zjevně jim to mluvě a předkládaje, že každej takovej nekající ožralec bude věčně zatracen, jakož kázaní jeho ukazují etc.cizojazyčný text

Slejcháme také i my často takové a těmto podobné ožralce, i domácí i cizozemce, křiky a povyky a hanebnosti jiné po krčmách. A svobodně všecku ohavnost a oplzlost i rouhaní proti Bohu provozují. Než jistě jistě to pravím: budou-li se lidé takovým ohavnostem dívati a mlčeti, že Buoh pošle, aby takové ohavné ožralce čert trestal a ukrutně je mordoval. Čtěte sobě historie, kterak sou pro taková ožralství a pro smilstva mnozí a mocní národové byli vykořeněni.

Vyloženo z latinské řeči na českou od mistra Mikuláše Šúda v středu u vigiljí Vstoupení Božího na nebe.

Vytištěno s povolením osob na to volenejch od krále Jeho Milosti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).