Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počíná se rejistrum práv měsckých, kterýchž požívají horníci, a najprvé předmluva ciesařská listu prvnieho

O žalobách

Ktož jest připověděn k soudu, celý li den soudu má čekati II

Obžalovaný muož se lépe brániti, nežli přemožen býti od žalobce III

Obžalovaný muož se brániti svědky hostinskými III

Žalobník prvé doveď svuoj úmysl, nežli obžalovaný III

Žalobce a obžalovaný druhdy podávají se k jinému súdu III

Obžalovaný není vždy dlužen odpoviedati žalobě III

Obžalovaný ne vždy má puzen býti k odpoviedaní žalobci III

Stojí li obviněný k soudu a neodpoviedá IIII

O žalobě kšaftovní jelikožto k svědkuom IIII

O nestání ku právu IIII

Žalobce a obviněný neznámí nebuďte puzeni od soudu IIII

Když obžalovaný odbude súpeře {žalobníka}meziřádkový přípisek mladší rukou svého, žaloby dá li jemu zase vinu, z čeho máť jemu také hned práv býti v témž soudu IIII

Hospodář muož odpoviedati v súdu za ženu, za čeleď, za děti IIII

Urazí li domácí hovado koho a on žaluje z toho V

Hostem ve třech dnech staň se spravedlivé V {žaloba hostí}marginální přípisek mladší rukou

O žalobě z dluhu na živého neb na mrtvého V

Žalujeta li dva před soudem, kterému prve má se státi spravedlivé V

O prvotnější žalobě V

Ktož žaluje z ran, máť se jemu prvé státi spravedlivé, než žalobci z dluhuov V

Rychtářova neb soudcova žaloba máť jiným předložena býti V

Žaloba pro úklad vraždy a záloh činěnie VI

O pobiezení k bitvě před soudem VI

Žaluje li kto všetečně a hanlivě na druhého VI

Žaloba z peněz máť býti na každém právě VI {ale z dědiny 33}meziřádkový přípisek mladší rukou

Žalobce a súpeř mohú při jinému poručiti VI

Má li pán odpoviedati z čeho úředníku svému před uctěniem VI

Mají li páni a rytieřstvo odpoviedati komu v měsckém soudu VII

Při žalobách jest li potřebné osvědčení druhé žaloby VII

O zlopověstných žalobce a súpeře VII

Provinění rodičuov má li přijíti na dědice VII {zuostane li co obecního za otcem, syn to zaplať 8}meziřádkový přípisek mladší rukou

O žalobě duchovních lidí VIII

Žaloba z vraždy ženě li příleží či dětem VIII

O žalobách z vraždy a o přístupiech vraždy VIII

Uteče li vražedlník skrze netbanlivost rychtáře VIII {o utečení vězně}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kdy a kterak žalobník z vraždy právo tratí IX

{k žalobě jmá odpuzeno neb povoleno býti}marginální přípisek mladší rukou f. 9,cizojazyčný text {od obžaloveného}marginální přípisek mladší rukou it. 35, 37cizojazyčný text

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).