[Životy svatých otců (poustevníků)]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 36, 1r–208v. Editoři Stluka, Martin, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r3r3v–4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Přědmluva

Blahoslavený buoh, jenž žádá všěch[1]původně zapsáno wſſich, „e“ nadepsáno lidí spasenie a k své spravedlné známosti přivedenie a jenž také naši cěstu do Ejipta zřiedil a tu nám mnoho divuov zěvil, z nichžto netoliko nám zěvilo sě jest spasenie, ale mnohem viece všemu ščedí užitečné rozprávěnie i ke čsti i ke všie dobrotě i k vieřě přichýlenie.

A kakž koli k tak velikému vypravení těch slavných věcí nejsmy hodni ani duostojni ani mnohá věc muož sě malú řěčí vypraviti, avšak že milost bratrská na hořě olivečské přěbývajících chtěla ny jest k tomu vzbuditi, abychom skutky náboženstvie i utrpenie i divy popsali, ty kteréž[2]původně zapsáno ktez, „re“ nadepsáno smy svýma očima viděli, toho smy sě pochytili, jich svaté modlitbě úfajíce a na tom nižádné chvály[3]původně zapsáno chaly, „w“ nadepsáno svěcské nežádajíce, ale všěch, ktož to budú čísti, k spasení a ku polepšení života žádajíce. Neb všeliký člověk příkladem svého bližnieho sě polepší a od nehody svěcské sě oddálí a pokoj milujě a milosrdie následujě.

Ó, věrně viděl sem drahý poklad Jezukristuov v tělesných střěpiech schován. A když sem jej nalezl, nejsa toho závistiv, učinil sem jej všěm obecný. Neb čímž toho poklada jiným viece udielejí, tiem sami bohatějšé bývají.

A protož na počátcě skutkuov ejipských mnichuov vypravenie prosím našeho boha milého, Jezukrista milostivého spomoženie, jehožto mocí má býti pravé dokonánie.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).