sedlák | ESSČ |
Sedlák | ESSČ |

sedlák¹, -a m.

k sedlo

kdo vlastní „sedlo“, statek, zemědělskou usedlost, příslušník nejnižšího svobodného stavu

poddaný sedlák, kdo pracuje na cizím poli nebo statku a odvádí za jeho užívání plat („platný sedlák) nebo práci („robotný sedlák)

chudý obyvatel vesnice, prostý venkovan

pejor. hrubý, sprostý člověk, neurozený člověk hrubých mravů

Sr. sedláček, GbSlov chlap, StčS osědlý 2, podsedek 2, polník

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 30. 9. 2022).

 


sedlák², -a m.

k sedlati

čeho (zvířete) kdo si někoho, něco podmaňuje

Jen v ŽídSpráv. V základním významu ‚kdo sedlá, osedlává, opatřuje zvíře sedlem‘ nedoloženo. Sr. StčS osedlati

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 30. 9. 2022).

 


Sedlák proprium

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 30. 9. 2022).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).