otslúžiti | StčS |

otslúžiti, -žu, -ží pf. (ipf. otsluhovati); k slúžiti

1. (čeho, za co komu v čem) odsloužit se (za něco), svou službou oplatit nějaké prokázané dobro (někomu něčím): ty za to [uzdravení] našemu spasitelovi Jezukristu proti tomu takto odſluz:…Jezukristovi kostely udělaj PasMuzA 77 vicissitudinem reddas; přijde liť kdy ten čas mně, žeť bych toho [rady] mohl někdy odſluziti TristB 68a; když…toho potřebovati bude [každá sestra]…, ráda s hotovostí odſlaužijm a též…vaše rozkázaní učiním TovHád 39b; odslúžiti toho [péče] v slušných věcech rádi chcme ArchČ 10,34 (1479); já vám toho [prokázané úsluhy] rád odslúžím v potřebu vaši ArchČ 14,274 (1492). – Srov. otslúžiti, otplatiti sě 2

2. komu obsloužit někoho, odbýt si obsluhování někoho: jim [hostům Petronila] posluhovala. A jakž jim odſluzyla, tak jiej svatý Petr vece PasMuzA 263 completo…ministerio. – Srov. poslúžiti, otslaviti

3. co [mši] (komu) odsloužit něco, vykonat obřad něčeho (pro někoho): s náboženstvím mšě odſluziwſſe [biskup s lidem]…, zas sě domuov s velikým utěšením vrátili PasMuzA 522; Barlaam svatú mši súkromie odſluzye ŠtítBarlB 108 celebravit; tu sú s ním [s Husem kněží] v té sienci čakali, až zatiem v kostele mši odſluzili MladHusC 128b donec sacra…finirentur; odſluze několik mší [kněz] do téhodne RokJanK 154a elipsa předm.: aby ho [kalich poručníci] pojičeli; ale kdyby odslúžili [kněží], aby jej hned zase v svú moc vzeli ListářPlz 1,413 (1446); aby jemu [panu Jiříkovi kněz]…v hospodě…tajně odslúžil a bez křikóv velikých ArchČ 2,266 (1449)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).