otsluhovati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otsluhovati, -uju, -uje ipf. (pf. otslúžiti)

čeho komu odsluhovat se za něco, svou službou oplácet něco někomu: snad s jie toho [přátelství Adličce] podlé řádu světského odſluhoval TkadlA 23a; jako žena příznivého chce, aby…jí toho odſluhoval [manžel] BechNeub 181b; doufánie mám, že…Linhartovi kuchaři…ráčíte fedrovní list dáti…A já VMti toho chci rád odsluhovati ArchČ 10,70 (1494)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otsluhovati, -uju, -uješ ned. odsluhovat, splácet službou
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otsluhovati nedok. = spláceti službou
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).