otslaviti | StčS |

otslaviti, -v́u, -ví pf.; k slaviti

co [dny] oslavit, uctít oslavou něco, odbýt si oslavu něčeho: když Řekové, vděčné odpovědi od bohuov přijemše a odſlawiwſſe ty dny bohóm, váháchu se odtad [z Athén] hnúti TrojK 110a (oslavivše ~S, ~L, ~O, oslavivše dny bohuov ~A) exsolverunt dies festos. – Srov. otslúžiti 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).