otpadati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otpadati, -aju, -á ipf. (pf. otpásti)

1. (ot čeho) odpadat, odpadávat: vesla, zpravidla odpadagy [při bouři] TrojS 23b (odpadávají ~A); že mu [Ježíši] krev z tváři tekla a s blátem od tváři jeho svaté odpadala HusSvátB 168b; ║ když počne kost [stehenní] zlámaná vázána býti, od naroštěnie vazu mnohokrát odpada LékSalM 662 resilit odchlipuje se, vychyluje se

2. [o vodě] odtékat: strúha, kterúž jest voda odpadala ArchČ 17,484 (1500)

3. čeho, ot čeho [směrodatného] odpadat, odvracet se od něčeho; [prospěšného] zříkat se, vzdávat se: aby…pravé naděje neodpadal [člověk] OrlojB 40a (neodpadl ~K) ne...excidas a spe tua; bojovník v duchovniem boji, kterýž od naděje odpada HusVýklB 74a; nic od toho, což jest Kristus…i přikázal i činil, lidským a novým ustanovením neodpadagij [biskupové] JakSpasT 184b decedere; pravdy ano odpadagi [lidé] práv jako slepí RokPostB 40 (padají ~A)

4. čeho, ot čeho [činnosti, chování] zanechávat něčeho, upouštět od něčeho: hledaj…v té kapitule…a neodpadai nalezenie až právě do druhé kapituly HusVýklB 10b (neodpaduj ~N); jakž rychle poobleví metla boží nad námi, tak hned odpadagij [lidé] od bázně JakZjev 165a přestávají se bát; ║ tovaryšky své, aby mysli neodpadali, s plným doufáním napomíná [Vlasta] SilvKron 11b ne mente labantur neklesaly na mysli

Srov. otpadovati, otpadávati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpadati, -aju, -áš, otpadovati, -uju, -uješ ned. (od čeho) odpadat, oddělovat se; odstupovat, odvracet se; (čeho) upouštět od čeho, zanechávat co
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otpadati, od- odpadati nedok. (čeho) = zanechávati, přestávati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).