otměřiti | StčS |

otměřiti, -řu, -ří pf. (ipf. otměřovati); k měřiti

1. co [vzdálenost, míru] ot čeho odměřit, měřením určit, nanést: ot jeho [sousedovy] zdi pól druhého lokte otmierzity PrávPražV 149a; když jest byla míle odměřena od kostela ArchČ 21,340 (1464); ║ hlavu a ocas [plazů] na tři prsty odměře utni, prostředek, který zuostal, odři Apat 59a tribus digitis mensuratis část s hlavou…naměř na tři prsty a utni

2. (co [část z většího množství] v co, na co, čím [měrou] komu) odměřit, naměřit (něčím), naměřením dané míry oddělit (a předat); v opozici k „(na)měřiti“ na oplátku naměřit; [plochu pozemku] vyměřit: také tolikú měrú, jížto naměříte, otmyerzie vám EvSeit 145a (L 6,38: tak a pod. i ost.) remetietur (v obraze); v túž [míru] vám bude odmierzeno BiblDrážď Mt 7,2 (bude vám túž otmierzeno ~Ol, ~Lit, bude vám otmieṙeno ~Pad, ~Praž) remetietur (v obraze); odmierzi jí [muž ženě] šest kbelcóv ječmene BiblCard Ru 3,15 (var. v. naměřiti) mensus est; kterúž [míru] zde odmyerzijme plnú a natlačenú ŠtítSvátA 109a (v obraze); túž měrú bude jim odmierzeno, kterúž umyslili sú jiným měřiti MajCarA 34 (na túž jim bude odmyerzeno ~C, ~D, ~E) remetietur (v obraze); ihned jim [„kverkům“] lán když otmierzen bude, práva lánu dosáhají PrávHorS 153b laneo mensurato; collibrum…est tota pecunia simul collibrata penízi spolu odmierzeny neb odvážení VodňLact E7b; na tu míru těch provazcuov tolikéž [luk] my…odměřiti a tak mnoho dáti máme ArchČ 16,242 (1482); mnoho li [ryb] bych mohl odměřiti,…vám bude moci odměřeno býti 20 neb 21 čberóv ArchČ 21,241 (1499)

3. (co [skutek], s inf. komu jak) vyměřit, určit, vymezit něco: v túžť mieru bude každému odplata odmierzena, v kterú je měl kto ctnosti ŠtítMuz 100a (v obraze); nebude li hubený věřiti, jakož jemu velicí odmierzie ChelčSíť 9b; jakož se jest zde kochal v hřiešiech, tak jemu odmieṙie muk v pekle ChelčArc 3b; [věřiti] pokudž by oni odmierzili a odkrojili, a ne pokud lex Christi RokMakMuz 118a; ║ odmierzi li všecka diela moci zákon jeho [Kristův] ChelčLid 84b schválí-li; k této řeči [tj. podobenství] se obraťme tak, jakž by mohla věrú odmieržena býti ChelčKap 16a ověřena; než byť slušelo odměřiti [klamné kázání], ukázaloť by se, kdo učinil peleší lotrův AktaBratr 2,210a prozkoumat

4. (co, čeho, za co, vedle čeho čím, jak komu) odplatit (se za něco něčím), vyměřit (za něco) rovnocennou náhradu (záležející v něčem); [skutek] odplatit, splatit (něčím): cizie beří [chamtivci], to vše jeden den odmyerzy, smrt vždy stojí u podvojě Vít 32a; chce [Kristus] tobě otplatiti…i otmyerzyty každého utrpenie pro bóh tisíckrát viece AlbRájC 31b; aby každému odmieṙil [Kristus] vedlé jeho zaslúženie HusVýklB 17b; smrt rovně dělí…, všem rovně odmieṙi HusPostH 113a; za míru hříchóv bude odmierzeno ranami RokPostK 240b (bude míra muk ~B); ║ exiges odmierziſſ VýklKruml 33b (Dt 19,21: nohu za nohu popotřebuješ BiblCard, ~Lit, potřebuješ ~Ol, požádáš ~Pad, ~Praž, vymuožeš MamVíd) určíš jako náhradu

Ad 1: za lat. mensurare stč. též změřiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).