nepostižený | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nepostižený adj.; k postižený, postihnúti

1. (čím [rozumem]) nepostižitelný, nemohoucí být postižen; [o božích cestách] nevyzpytatelný: ó výsosti bohatstvie múdrosti a uměnie božieho, kak sú nepopadení súdové jeho a nepoſtyziene cěsty jeho BiblLitTřebT R 11,33 (nezstihlé ~Lit, ~Pad, ~Praž, nedošlé EvOl) investigabiles; nenie [Bůh] čitedlný, nebo nenie vidúcí, slyšící, vonějící, okúšející, dotykující, jako by právě řekl točíž Nepoſtizeni, neobsěžený AlbRájK 225 (nepostižný ~A, ~B) nevnímatelný; když jest bóh duch nevidomý a nečitedlný a nepoſtizeny smyslem lidským ŠtítPař 3b; kterak sú neobklíčeni súdové jeho [boží], ižádným rozomem nepoſtiżene cesty jeho PovOl 276b (srov. R 11,33). – Srov. nepostihatedlný, nepostihlý, nepostihnutedlný, nepostižitedlný

2. nepředstavitelný, bezmezné veliký, nesmírný: jeho [stvořitelova] krása a dobrota nevypravená a nepoſtizena móž nětco málo poznána býti ŠtítPař 15a; aby daleko zašiel u velikú propast hříchuov…, skrze něž dalekost nepoſtizienu učinil od boha ChelčKap 9b. – Srov. nepostihnutý

Srov. nesstižený, neobsěžený

Ad 1: za lat. investigabilis stč. též ani snadný postihnúti (BiblBosk Pr 5,6); adjektiva investigabiles (viae) i incomprehensibilia (iudicia) z verše R 11,33 se překládají mj. stč. slovy téhož základu (srov. nepostihlý), ba i téhož znění (v. nesstihnutý 1)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepostižený, adj., nevystižitelný, unerforschlich: jest bóh duch nevidomý a nečitedlný a nepoſtizeny smyslem lidským ŠtítPař. 3b; jeho krása a dobrota nevypravená a nepoſtizena móž nětco málo poznána býti t. 15a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepostižený adj. nepostižitelný, nevyzpytatelný; nepředstavitelný, bezmezně veliký, nesmírný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nepostižený adj. = nevystižitelný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).