nechrast | StčS | GbSlov |

nechrast, nechřěst, -i f., též nechrašč, m.; k chrast, chřěstati

1. bot. pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris L: absinthium montanum nechraſcz SlovVodň 35a; absinthium pelynek, absinthium montanum nechraſt, alias husie řit RostlKřišťKap 167b; absinthium montanum Nechraſt LékFrantB 105a; dolorem capitis sedant absintium montanum nechraſſt Lék UK VIII H 34,136a; absinthium montanum nechraſt vel nechrzeſt Slov Muz IV E 5, 141a; absinthium montis nechraſt Slov UK I H 2, 121b; absinthium…est amara herba pelynek, absintheum montanum Nechrzeſt VodňLact 111b. – Srov. nechrastie

2. bot. chřest lékařský, Asparagus officinalis L: spargus nechrzest, hromové kořenie RostlPelp 12b

Jako rostliny, které měly chránit proti hromu, vykládá Machek, Čes. a sloven. jm. rostlin 249 a 269 a upozorňuje na dial. nechrašč pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris L; proti lomu stč. pelynek= střlat. absinthium je Artemisia absinthium n. pontica L (srov. H. Fischer. Mittelalterliche Pflanzenkunde 260), tj. pelyněk pravý. – Ad 2: za lat. spargus stč. též chřěst, labské kořenie (SlovVíd 219b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nechrast, -i, fem., nechrastie, -ie, neutr., nechrašč, -ě, masc., nechřěst, -i, fem., pelynek, Wermuth: nechraſt absinthium RostlB. 145a, RostlF. 10b, LékB. 105a, ApatFr. 167b; nechraſtie též ApatFr. 82b; nechraſcz též RVodň. 35a; nechrzeſt absintheum montanum Lact. 265d; — nechrzeſt, hromové kořenie spargus RostlF. 12b, omyl m. chřest. — Srov. chřěst, chřěšč.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).