jinaký | ESSČ | GbSlov |

jinaký adj., komp. jinačejší

k jiný

1. jinaký, kvalitativně (od někoho n. něčeho) odlišný

2. rozličný, rozmanitý

3. jiný, další

4. filoz. (o výroku) subalterní, podřízený, vyplývající z prvního (sr. StčS s. v. „neprotivný“ 2; „protivný“ 2)

Sr. jednaký, jinačejší, jiný, nejednaký, taký

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 24. 5. 2022).

 


jinaký, adj., anders beschaffen; oppos. taký. Kompt. jinačější. — Uzříš, ano vše ginake a ginake ŠtítPař. 10b. Ne takú rozkoš, jakú v stvoření vidímy, ale tak ginaku, jakož ginaky jest stvořitel nežli stvořenie Kruml. 304a. Ti nepřételé jsú najhorší, ješto zticha mluvie řeč sladkú a pěknú… a jsú však ginaczeyſſie postavy Tkadl. 12b. ginačegſſý Háj. herb. 36a, gynačegſſýho t. 92b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).