jarý | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

jarý adj.

sr. rus. jarъ, střhn. jâr

1. (o setí) prováděný na jaře

2. (o ječmenu ap.) setý na jaře

3. (o medu, vosku ap.) na jaře čerstvě připravený, letošní, nový

4. zpodst. n. jaré i ozimé všechno možné, první poslední

Sr. jěrní, jěřěcí, letošní, obilé, ozimý

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 3. 2023).

 


jarý, adj., jsoucí od jara, letošní, Frühjahrs-, heurig; sln. a srbch. jar, rus. jarъ atd. (v stsl. nedoloženo). Je téhož kořene jako ř. ὥρα ver, annus, ὥρoς annus, lat. hora, stněm. jâr. K jarý je jaro (nč.) a jarní, jako na př. ráno a ranní k raný. — Strany jareho obilí setého KolEE. 169b (1703), jaré obilé, z jara seté. Pšenice pět strichů yary KolDD. 259a (1637), jará pšenicě; žita yaryho sedum strichů tamt., jaré žito. Vezmu múku yaru ChirB. 224a, jará múka, z letošního, nového obilí. Vezmi… medu yareho tři loty Chir. 70b, jarý med, letošní; vezmi jareho medu ChirB. 195b; gary med mel vernale Lact. 271a. Vezmi yary stred ChirB. 290b, jarý stred; yara ſtred ApatF. 73a, jará stred. Vezmi yary vosk ChirB. 46b, jarý vosk; yary vosk ApatFr. 25b (Vedle toho také nový vosk: vosku noweho ChirB. 193a, nový = letošní). — gary nebo ozymy ječmen MamA. 36a, jarý ječmen, oppos. ozimý; (srdce zlostné) vylé se jako peklo, zdvihaje yare y ozyme ChelčPost. 262b. Trpělivě hovějě (oráč), až přijme yare y ozime patienter ferens temporaneum et serotinum Koř. Jak. 5, 7, až by vzal iare y ozime Kladr. tamt. (překladatel rozuměl patrně jaré i ozimé obilí, osení; za to Br. tamt.: trpělivě očekávaje, až by přijał podzimní i jarní déšť, Bibl. 1857: až by přijal déšť ranní i pozdní). S třetieho mandele, buďto wozymeho neb yareho vosení HořovA. 196b (1612). Jenž dává déšť iary i ozymy pluviam temporaneam et serotinam in tempore suo Pernšt. Jer. 5, 24 (přeložení volné, Br. tamt.: kterýž dává déšť jarní i podzimní časem svým, Bibl. 1857: déšť časný i pozdní časem svým). (Bůh) dá ť déšť zemi vaší iary a ozymy a wecžernij dabit pluviam terrae vestrae temporaneam et serotinam Pr. Deut. 11, 14 (přeložení volné, Br. tamt. : déšť zemi vaší časem svým ranní i pozdní, Bibl. 1857: déšť časný i pozdní). — Verax správný, recens kyprý, bellus udien, yari *praecens Prešp. 996 v kap. de scolaribus (praecens ustrojeno snad podle recens).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


jarý adj. jarní, letošní; jaré i ozimé (obilé) seté zjara i na podzim
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


jarý adj. = jarní, letošní
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).