havran | ESSČ | GbSlov |

havran, -a/-u m.

1. větší černý pták, zvl. havran

2. morský havran větší pták tmavší barvy, volavka (?)

Slovní spojení morský havran doloženo za lat. onocraculus, onocrotalus aj. Sr. koba, krkan, krkavec, vran, vranec

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 3. 10. 2022).

 


havran, -a, masc., Rabe; stsl. gavranъ. Z ga-vornъ. — Jakž hawran krmi drže v ústech, s níž se na dub vrže, aby tu odpočíval Baw. 55. hawranowe podlé svého obyčeje krkají Kruml. 472a. Přinosiechu jemu hawranyee chléb a maso corvi Ol. 3. Reg. 17, 6. hawran corvus Pror. Isa. 34, 11, Vít. 94a, Prešp. 195, BohFl. 87, Nom. 63b, Diefb. morský havran: morſky hawran onocraculus MamE. 310a, morſkeho hawrana onocraculum MamD. 299a, hawrana morſkeho nycticoracem MamV.; morzſkeho hawrana onocrotalum Ol. Deut. 14, 19 a Mus. tamt., čápa Br. tamt.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).