krkavec | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

krkavec, -včě m.

k krkati

pták vydávající hrdelní křik, zvl. krkavec

Dolož. též jako vl. jm. osobní Krkavec. Sr. krkan

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 27. 11. 2022).

 


krkavec, -vcě, masc., Rabe. — Koby neb krkawcowé RokycKl. 180a; sahan…. krkawyecz (sic) *geria, vrána… Rozk. 349; srov. krkan. — Ó by sě nevěrní krkawci naučili tomu písmu! HusPost. 96a (o kněžích?). — Kdo krká: tu ť jich (v boji) dva tisíce… kleslo těch krkawcow řeřábových Baw. 231.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


krkavec, -vcě m. krkavec; kdo „krká“, tj. nerozumně mluví
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


krkavec m. = kdo krká
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).