chopiti | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

chopiti, -ṕu, -pí pf.

1. koho, co za co uchopit, chytit, (prudce) vzít, popadnout

2. koho chopit se, chytit, zadržet, zvl. zajmout

3. koho, co jak zmocnit se, ovládnout

4. co (vlastnost) osvojit si, osobit si

5. koho v čem (nesprávném) ap. chytit, dopadnout, přistihnout při čem

6. bibl. (o tmách ap.) co pojmout do sebe, pohltit

7. (o člověku) co, s větou obsahovou čím postihnout, zvl. pochopit, poznat

Sr. chvátiti, chytiti, jieti, pochopiti, popásti

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 24. 6. 2024).

 


chopiti, -ṕu, -píš, pftiv., greifen, fassen; iter. chápati, v. t. — Tobě, ješto od Krista vykúpen jsi a z tvú rukú meč tělesný odjat jest a dán jest tobě meč duchovní, ten chop neb vezmi ChelčPař. 171a. (Čechové) Němcě hrdinsky pobichu, ciesařě na bězě chopychu DalC. 64. Takých vlkóv (lidí) mnoho známe, když věrného uzřie koho, lstivú řečí chopie toho Baw. 87. chopyly apprehenderunt MamH. — Jest řečeno: Kto móž pochopiti, chop! ŠtítMus. 140b, chopiti = pochopiti. chopitikoho, čeho: chopyw sě jeho (sluha sluhy) jal sě jeho hrdliti Krist. 62a; vnadný sledník… stopy sě jelenie chopye vždy sě ho (jelena) drží po stopě AlxV. 2316; bývá to, že chopiec sě někteří takové chudoby (dobrovolné, z náboženství) nepojdú po Kristu, ale stanú po tom, aby jim dávali, a zrepcí… na ty, kteříž jim nedávají ŠtítMus. 145b. — Oboje vojsko… chopichu sě k mečóm arripuerunt gladios Mill. 84a, rčení vadné.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chopiti, -p’u, -píš dok. chopit, chytit; pochopit; chopitichopit se, uchopit: chopichu sě k mečóm sáhli po mečích; chopiti sě chudoby přijmout chudobu (ze zbožnosti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


chopiti dok. = pochopiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).