čelédka | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

čeládka, -y f.

dolož. též čelédka, -y f.

k čeled

1. společenství lidí, kteří podléhají hlavě rodiny, tj. členové rodiny a služebníci

2. společenství lidí, kteří k sobě příslušejí na základě příbuznosti, rodina

3. expr. (melior.) rodinka, malá rodina

4. potomstvo, děti

5. čeleď, služebnictvo, kdo slouží v domě n. hospodářství za mzdu n. z důvodu společenské podřízenosti

6. čí společenství lidí, kteří k někomu příslušejí, sbor

7. družina, skupina osob téhož druhu, postavení ap.

Dolož. též jako vl. jm. osob. Čeládka, Čelédka. Sr. pluk, rota, sbor

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


čelédka v. čeládka

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


čelédka, čeládka, -y, fem., demin. z čeled; rodina, Familie. Ktož dělá, aby se živil s svú czeledku Štít. uč. 93b. S svú czeledku Otc. 476b. Ta způsobená czeledka, svatá matka s synem a s svatým Ozěpem, k stolu sědli Krist. 32a. — Příjm. mužské: Czeladka TomZ. 1432 n 39; k tomu adj.: domus dicta czeladkowſky tamt. 1434 n 39.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


čelédka, čeládka f. rodina, rodinní příslušníci; služebnictvo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


čelédka, čeládka f. = rodina, družina
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).