Vyhledávání (skrýt)

Výběr slovníků

Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl I., A–J. Praha, 1835. Vydání první.

Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl II., K–O. Praha, 1836. Vydání první.

Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl III., P–R. Praha, 1837. Vydání první.

Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl IV., S–U. Praha, 1838. Vydání první.

Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl V., V–Z. Praha, 1839. Vydání první.

(abeceda vychází z transliterované podoby originálu)
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).