Náměstky se (sebe) a svůj osvětleny pravidly a příklady, kdy Čech užívá se neb sebe místo mne, tebe, jej atd., kdy svůj místo můj, tvůj atd., její, jeho a jejich

Vlastimil Josef Šrůtek. Náměstky se (sebe) a svůj osvětleny pravidly a příklady, kdy Čech užívá se neb sebe místo mne, tebe, jej atd., kdy svůj místo můj, tvůj atd., její, jeho a jejich. Praha, 1850. Vydání první.

Listování
Autor

Vlastimil Josef Šrůtek

Josef Antonín; Šrutek apod.

ZkratkaŠrůtekNám1850
Transkribovaný titulNáměstky se (sebe) a svůj osvětleny pravidly a příklady, kdy Čech užívá se neb sebe místo mne, tebe, jej atd., kdy svůj místo můj, tvůj atd., její, jeho a jejich
Transliterovaný titulNáměstky| se (sebe) a svůj,| osvětleny| pravidly a příklady, kdy Čech užívá se| neb sebe místo mne, tebe, jej atd.,| kdy svůj místo můj, tvůj atd., její,| jeho a jejich
Poznámka k tituluv transliterovaném titulu není vyznačeno, že zájmena jsou tištěna polotučnou polokurzivou a první dva řádky polotučnou antikvou
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJaroslav Pospíšil st. (Jar. Pospíšil)
Vročení1850
Vydáníprvní
Exemplářze soukromé sbírky
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

12°

Rozsah1–212 36 = s. [1–5] — 6–58 — [I–II]
Charakteristika

Stručné pojednání o zájmenech vyjmenovaných v titulu, hlavně z hlediska překladatelského, napsané „k prospěchu jazyka českého“ (s. [1]) Vlastimilem Josefem Šrůtkem (1822–1901), budoucím královéhradeckým kanovníkem, jinak překladatelem a beletristou, publicistou i organizátorem vydavatelské činnosti (nadace Dědictví maličkých, 1859). Šrůtek byl autorem několika jazykověreflektivních prací.

 

Knížku o inkriminovaných zájmenech rozdělil do dvou částí (první: s. [5] až 25; druhá: s. 2651) a předeslal jim ještě předmluvu (Slovíčko, s. [3] až [4]) a doplnil je o praktická překladová cvičení (s. 5258). Jak ukazují tato cvičení i četné příklady uvedené ve výkladu, je celý text zaměřen na správnou distribuci zkoumaných zájmen při překladu z němčiny. Autor jistě čerpal z vlastní zkušenosti adaptátora a překladatele literárních textů. Dobový recenzent (Malý 1850) považoval jeho pravidla za správná, ale nesouhlasil s jeho autorským sebevědomím, uváděje některé sporné příklady.

 

Tisk je proveden běžnou dobovou antikvou s vyznačovacím řezem polokurzivním a polotučným (čeština); pro německý text bylo užito fraktury.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální kopie)
  • Šrůtek, Vlastimil Josef. Náměstky se (sebe) a svůj osvětleny pravidly a příklady, kdy Čech užívá se neb sebe místo mne, tebe, jej atd., kdy svůj místo můj, tvůj atd., její, jeho a jejich. Praha, 1850. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 K 1341, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Šrůtek, Vlastimil Josef. Náměstky se (sebe) a svůj osvětleny pravidly a příklady, kdy Čech užívá se neb sebe místo mne, tebe, jej atd., kdy svůj místo můj, tvůj atd., její, jeho a jejich. Praha, 1850. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskárně)
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 722–724 (jméno „Josef Antonín Šrůtek“, heslo Marcelly Husové a Ludmily Lantové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Malý, Jakub B. Náměstky… Časopis Českého museum, 1850, roč. 24, s. 465–468 (společná recenze tří jazykověreflektivních knih, pasáž o Šrůtkově knize na s. 467n.). Fotokopie tisku uchovávaného v Městské knihovně Horažďovice, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709 (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).