Praktycká česko-německá grammatyka pro Čechy, z které se mohou německé řeči velmi snadným způsobem za krátký čas důkladně naučiti: podlé způsobu Jana Valentina Meidingra v jeho grammatykách vypracovaná

Ignác Jan Šiessler. Praktycká česko-německá grammatyka pro Čechy, z které se mohou německé řeči velmi snadným způsobem za krátký čas důkladně naučiti: podlé způsobu Jana Valentina Meidingra v jeho grammatykách vypracovaná. Praha (Prag), 1812. Vydání první.

Listování
Autor

Ignác Jan Šiessler

Ignácius Jan; Ignaz Johann; Hynek Jan; Jan Ignác; Ssiessler, Schiesler, Schiessler, Šisler

ZkratkaŠiesGram1812
Transkribovaný titulPraktycká česko-německá grammatyka pro Čechy, z které se mohou německé řeči velmi snadným způsobem za krátký čas důkladně naučiti: podlé způsobu Jana Valentina Meidingra v jeho grammatykách vypracovaná
Transliterovaný titulPraktycká| čeſko-německá Grammatyka| pro Čechy,| z které ſe mohau| německé řeči| welmi ſnadným způſobem za krátký čas důkladně| navčiti.| Podlé způſobu Iana Walentina Meidingra| w geho Grammatykách| wypracowaná
Poznámka k tituluve slově Meidingra je litera g opatřena háčkem; níže na titulní straně je paralelní název německý
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelC. W. Enders
Vročení1812
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5558
Rozsah[*]4 A–S8 T–U4 = s. [I–VIII] — [1] — 2–303 — [304]
Charakteristika

Učebnice němčiny napsaná česky Ignácem Janem Šiesslerem (1782–1826). Autor, který se zabýval i literární tvorbou (divadlo) a adaptacemi, v úvodu prohlašuje, že je to podle jeho povědomí první mluvnice němčiny psaná česky (s. V). Později byla vydána ještě nejméně dvakrát (1820 a 1839).

Jako v případě beletrie měl Šiessler i při této své práci před očima vzor — německy psanou mluvnici francouzštiny od Johanna Valentina Meidingera (1756–1822; s. V).

Mluvnice je praktická v tom smyslu, že zároveň obsahuje seznamy slov s ekvivalenty a cvičení k překladům s přiloženými lexikálními pomůckami. Od s. 282 jsou zařazeny vzorové dialogy.

Co se týče českého mluvnictví, postavila volba českého výkladu autora před úkol použít českou gramatickou terminologii.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Ssiessler, Ignácius Jan. Praktycká česko-německá grammatyka pro Čechy, z které se mohou německé řeči velmi snadným způsobem z a krátký čas důkladně naučiti: podlé způsobu Jana Valentina Meidingra v jeho grammatykách vypracovaná. Prag, 1812. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5558, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 93–94 (č. 19/05).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 596 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace28. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).