Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky

Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha, 1846. Vydání první.

Listování
Autoranonym
ZkratkaHlas1846
Transkribovaný titulHlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
Transliterovaný titulHLASOWÉ| O POTŘEBĚ| JEDNOTY SPISOWNÉHO JAZYKA| PRO| ČECHY, MORAWANY A SLOWÁKY
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelČeské museum (tisk synové Bohumila Haase)
Vročení1846
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 115
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah[*]4 1–158 [**]2 = [I–III] — IV–V — [VI–VII] — VIII — [1–3] — 4–240 — [241–242]
Poznámka k tiskuedice: Spisy musejní 22
Charakteristika

Demonstrace snahy Matice české a jejích přátel o udržení jednoho standardního jazyka v Čechách, na Moravě a na Slovensku (v Horních Uhrách). Antologie textů (zastoupeny jsou i texty staré jako § 10 z předmluvy Mateje Bela k DolGram1746 — s. 78 —, ale převažují příspěvky z 20. až 40. let 19. století), které se nějak týkají užívání jednoho jazyka ve třech historických zemích. Substantivum hlasové v titulu je sice v plurále, ale vyznění antologie má být jednotné a jednoznačné: čeští i slovenští přispěvatelé se zastávají kulturnějazykové jednoty (je zařazena i recenze kritizující moravské jazykové snahy). Jak uvádí literární historik Mojmír Otruba (Lexikon 1993) i dobový oponent J. M. Hurban (Hurban 1846: „zbúchaná hlavne Kollárom“), inicioval sestavení sborníku Jan Kollár ve snaze oponovat štúrovské snaze o standardizaci samostatného slovenského literárního jazyka. Vysoký náklad 5 000 výtisků se rozprodával ještě po roce 1918. Zatímco moravská jazyková emancipace v praxi úspěšná nebyla, slovenská jazykověkomunikační a kulturní situace byla už jiná a Hlasové na ní nic nemohli změnit.

Otázky jazykové, literární, národněobranné a jiné jsou tu probírány v jednom celku z mnoha úhlů pohledu, a kniha proto představuje významný kulturněhistorický pramen. Celkové vyznění je ovšem dáno stanoviskem Kollárovým — a s kollárovským vlivem se můžeme potkat i v gramatikách češtiny, např. u Františka Cyrila Kampelíka (srov. KamČech1842 aj.).

Seznam příspěvků (33 číslovaných kapitol podle autorů) lze najít v obsahu na s. [VII] až VIII.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha, 1846. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 65 D 3732), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha, 1846. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 C 209, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha, 1846. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 115, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Hurban, Jozef Miloslav. Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, 1846, roč. 1, č. 1, s. 35–67 = Českje hlasi proti slovenčine: víňatok zo Slovenskích pohľadov. Skalica, 1846. Elektronická forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 192–194 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).