Abhandlung über den Ursprung des Namens Tschech (Cžech), Tschechen

Josef Dobrovský. Abhandlung über den Ursprung des Namens Tschech (Cžech), Tschechen. Praha (Prag); Vídeň (Wien), 1782. Vydání první.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobAbhand1782
Transkribovaný titulAbhandlung über den Ursprung des Namens Tschech (Cžech), Tschechen
Transliterovaný titulAbhandlung| über den| Urſprung| des| Namens Tſchech| (Cžech), Tſchechen
Místo tiskuPraha (Prag); Vídeň (Wien)
Tiskař/nakladatelJan Nepomuk Ferdinand Schönfeld z Schönfeldu (Johann Ferdinand Edel von Schönfeld)
Vročení1782
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2639
KnihopisK01970
Formát

Rozsah)(1–8 = s. 1–16
Poznámka: samostatná obálka, jiné označení archu a jiná paginace než v otisku v Pelclově knize (tam složka „b“ a římské číslice paginace)
Poznámka k tiskuJde o separátní otisk z knihy F. M. Pelcla (Pelzel 1782: IX–XXIV).
Charakteristika

Stručné etymologické pojednání Josefa Dobrovského o původu jména Čech. Nejde v tomto případě o mluvnici, ale o etymologický pokus velkého gramatika Dobrovského, který se exkurzy do etymologického bádání zabýval po celý život. Hodnocením Dobrovského jako etymologa se zabýval Josef Janko (Janko 1929).

Jazykyněmčina, čeština, řečtina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Pelzel, Franz Martin. Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten: aus den besten Geschichtschreibern, Kroniken und gleichzeitigen Handschriften zusammen getragen 1. 3., rozšíř. vyd. Prag; Wien: J. F. von Schonfeld, 1782, s. IX–XXIV. eKniha Google (fotokopie tisku La Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne) dostupná z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Abhandlung über den Ursprung des Namens Tschech (Cžech), Tschechen. Prag, 1782. eKniha Google (fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Abhandlung über den Ursprung des Namens Tschech (Cžech), Tschechen. Prag, 1782. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2639, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Dobrovský, Josef (heslo Jana Holeše).
 • Erhart, Adolf. Odkud máme jméno?: k původu etnonyma Čech. Slavia, 1998, roč. 67, s. 289–294.
 • Jakubec, Jan. Josef Dobrovský. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století. Díl první: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 157–294. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
 • Janko, Josef. Josef Dobrovský jakožto český etymolog. In J. Horák, M. Murko a M. Weingart (edd.). Josef Dobrovský 1753–1829: sborník statí k stému výročí smrti Josefa Dobrovského. Praha: Slovanský seminář University Karlovy, 1929, s. 95–106.
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
 • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Dobrovský, Josef. E-kniha dostupná z WWW <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 675–677 (Pekk Hans) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).