Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské

Matyáš Blažek. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877.

Listování
Autor

Matyáš Blažek

Matiáš

ZkratkaBlazekMluv1877
Transkribovaný titulMluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské
Transliterovaný titulMLUVNICE| jazyka českého.| Pro školy střední a ústavy učitelské
Místo tiskuBrno
Tiskař/nakladatelnákladem spisovatelovým (tiskem Josefa Groáka)
Vročení1877
Vydání
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. PK-II-0001.743
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah*4 1–158 = s. [I–VIII] — [1–5] — 6–14 — [15] — 16–53 — [54] — 55–57 — [58–61] — 62–176 — [177] — 178–220 — [221–224] — 225–239 — [240]
Charakteristika

Středoškolskou mluvnici vydal středoškolský profesor Matyáš Blažek (1844–1896) poprvé roku 1877. Založil ji na vlastních excerptech (Bláha 2008: 73). Později byla spojena se syntaxí z pera F. M. Bartoše a takto vzniklý celek byl úředně schválen jako učebnice češtiny pro střední školy (srov. recenzi třetího vydání Blažkova tvarosloví z roku 1882: Hylmar 1883).

 

Blažkova učebnice české morfologie je rozdělena do tří částí:

I. Hláskosloví (s. [3] až 57) podrobně informuje o hláskách a hláskových jevech a velmi často se odvolává na historický stav v češtině, vykládá hláskové variace dynamicky a geneticky; námětem druhé části prvního oddílu je slabika (od s. [54]).

II. Tvarosloví (s. [59] až 220) tvoří hlavní část Blažkovy učebnice. Systematicky popisuje morfologii podle jednotlivých slovních druhů („tříd slov“ neboli „částí řeči“, s. [61]). I tady se autor často odvolává na historický (tj. vlastně raněstředověký) stav, např. na s. 80 slovem „druhdy“. Dobové jazykové problémy, řešené například v Brusu Matice české (Brus 1877) ilustrují dubletní tvary jako nominativ hosť/host (s. 89) nebo genitiv téhodne/týdne (s. 90).

III. Nauka o tvoření slov (s. [221] až 239) učebnici uzavírá. Podrobně vypočítává tvarové odvozovací prostředky.

Ve všech částech je kromě systematického výkladu uvedeno několik příkladů daného jevu. O pečlivé přípravě sazby knihy svědčí nečetná errata na s. [240].

 

Užití knihy ve školách napomáhá přehledná grafická úprava, číslované paragrafiky a zarámovaná paradigmata.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Blažek, Matyáš. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 11099, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Blažek, Matyáš. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. PK-II-0001.743, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Blažek, Matyáš (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Hylmar, V. Rec. Mluvnice jazyka českého. Díl I. Tvarosloví… Listy filologické a paedagogické, 1883, roč. 10, č. 1–2, s. 149–159. Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).