Alphabetum Boëmicum, in quo singularum litterarum proprietates nova et facili methodo proponuntur et per collectas de orthographia Boëmica observationes recta pronunciatio et scriptio exhibetur, non solum discentibus, sed etiam Boëmice callentibus utile ac proficuum

Alphabetum Boëmicum, in quo singularum litterarum proprietates nova et facili methodo proponuntur et per collectas de orthographia Boëmica observationes recta pronunciatio et scriptio exhibetur, non solum discentibus, sed etiam Boëmice callentibus utile ac proficuum. Praha (Praga), 1718. Vydání první.

Listování
Autoranonym
ZkratkaAlph1718
Transkribovaný titulAlphabetum Boëmicum, in quo singularum litterarum proprietates nova et facili methodo proponuntur et per collectas de orthographia Boëmica observationes recta pronunciatio et scriptio exhibetur, non solum discentibus, sed etiam Boëmice callentibus utile ac proficuum
Transliterovaný titulALPHABETUM| BOËMICUM| in quo| Singularum Litterarum| Proprietates| Novâ & Facili methodo| proponuntur,| & per collectas| de| ORTHOGRAPHIA| BOËMICA| Obſervationes| RECTA PRONUNCIATIO,| ET SCRIPTIO EXHIBETUR,| Non ſolùm Diſcentibus ſed etiam Boëmicè| Callentibus| UTILE AC PROFICUUM
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelKarel František Rosenmüller st. (Carolus Rosenmüller)
Vročení1718
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5954
KnihopisK00129
Formát

RozsahA–M8 N8+1 = s. [1–3] — 4–208 — [I–II]
Poznámka: složky A až N jsou osmilistové, přidaný závěrečný list s erraty je označen signaturou O
Charakteristika

Latinsky psaná příručka o psaní a čtení liter dosud anonymitou zahaleného autora z počátku 18. století. Tisk se dochoval ve značném množství exemplářů, jak udává Knihopis (K00129).

Není to gramatika ani stylistická příručka, nýbrž jakási příručka pravopisu a výslovnosti, poučená předchozí tradicí — s úctou jmenuje hlavně RosaGram1672 (s. 46). Nepodepsaný autor uvádí tři důvody, proč píše:

— aby pomohl s pravopisnými problémy,

— aby pomohl s výslovností češtiny cizincům, když se učí česky,

— aby podnítil jiné vlastence (patriotae) k sepsání obsažnějšího díla.

Množství poznámek k výslovnosti a pravopisu je uspořádáno abecedně podle jednotlivých liter, které slouží jako mezititulky. Zvláštní pozornost je věnována pravopisu písařů (scribentes), kterému se přiznává autonomie ve vztahu k pravopisu tiskařskému. Kromě výtek nejčastějších chyb (na prvním místě záměna jota a ypsilon) se písařům povolují výjimky, licentia (s. 204, např. nemusejí značit délku některých vokálů nebo mohou používat některé spřežky).

Anonymního autora Alphabeta je nutno považovat za mimořádně nadaného jazykového reflektora počátku 18. století.

Pečlivý tisk je proveden antikvou s polokurzivou (latina), české příklady jsou tištěny švabachem a jako vyznačovací a titulkové písmo a písmo pro němčinu slouží fraktura.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Alphabetum Boëmicum, in quo singularum litterarum proprietates nova et facili methodo proponuntur et per collectas de orthographia Boëmica observationes recta pronunciatio et scriptio exhibetur, non solum discentibus, sed etiam Boëmice callentibus utile ac proficuum. Praga, 1718. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 E 40), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Alphabetum Boëmicum, in quo singularum litterarum proprietates nova et facili methodo proponuntur et per collectas de orthographia Boëmica observationes recta pronunciatio et scriptio exhibetur, non solum discentibus, sed etiam Boëmice callentibus utile ac proficuum. Praga, 1718. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5954, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené. Listy filologické, 2013, roč. 136, č. 3–4, s. 365–382. Fotokopie dostupné v databázi JSTOR z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 62–65 (č. 18/04).
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 756–759 (Rosenmüller Karel František st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).