Kateřina z Kladna: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5, 10 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[VII'2v]číslo strany rukopisu

Nejdůstojnějšímu v Bohu[ad]Bohu] Buohu Otci knížeti pánu, panu Zbyňkovi, z Boží milosti arcibiskupu pražskému, stolice svaté apoštolské legátu, a Jeho Milosti císařské radě a nejvyššímu mistru křižovníkův s červenou hvězdou, knížeti a pánu mně milostivě a laskavě přiznivém, Jeho Milosti.[36]Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.

X
adBohu] Buohu
36Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).