Kateřina z Kladna: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5, 10 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[III'1r]číslo strany rukopisu

Osvícené kníže pane, pane Zbyňku Berko z Dubé a Lipého, pane arcibiskupe pražský, pane nám chudým pannám duchovním milostivě a laskavě příznivej, Pán Buoh všemohoucí rač Vaší knížecí Milosti dáti dlouhověký zdraví a v něm své svaté Božské Milosti požehnání. Toho Vaší knížecí Milosti na jeho svaté Božské Milosti s pannami mými na modlidbách svejch žádati nepřestávám.

Poněvadž od vyzdvižení arcibiskupství pražského od jich milostí předkův Vaší knížecí Milosti k žádosti předešlých panen abatyší a toho chudého konventu kláštera tejneckého duchovní osoba anebo kaplan byl k službě boží podáván. Tento kněz Jan, kaplan nynější, že by panu děkanovi budyňskému od tohoto sv. Jiří příštího, jeho kaplanem bejti chtěl, připověděl tak, jakž jest mi týž pan děkan psaním svým v známost uvedl. Zato Vaší knížecí Milost žádám, že tomu dovolovati neráčíte, nýbrž dočený kněz Jan, aby nemůže-li dýleji, ale až do svatého Havla příštího, při mým klášteře ještě v též službě zůstal. Tak jakž pan Manas Šiška z města Litoměřic se k Vaší knížecí Milosti přimlúvá a já taky, při témž času sv. Havla jiným[h]jiným] gynnym kaplanem mohla vopatřena bejti. V tom se Vaší knížecí Milosti s pannami mými v milostivou vochranu poručena činím a za milostivou a laskavou odpověd prosím.

Datum v klášteře Tejnci v outerý po svatým Řehoři léta etc.cizojazyčný text 94.[13]19. března 1594

Vaší knížecí Milosti, pokorná Kateřina z Kladna, abatyše kláštera tejneckého

[III'1v]číslo strany rukopisu[14]prázdná strana

[III'2r]číslo strany rukopisu[15]prázdná strana

[III'2v]číslo strany rukopisu

Nejduostojnějšímu v Bohu Otci knížeti a pánu, panu Zbyňkovi[i]Zbyňkovi] Zbenkowij Berkovi z Dubé a Lipého, arcibiskupu pražskému, stolice svaté apoštolské legátu, Jeho Milosti císařské radě a nejvyššímu mistru křižovníkův s červenou hvězdou, knížeti a pánu, panu mně v Pánu Bohu milému, Jeho Milosti.[16]Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.

X
hjiným] gynnym
iZbyňkovi] Zbenkowij
1319. března 1594
14prázdná strana
15prázdná strana
16Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).