Bonaciolus, Ludovicus: Slovútného lékaře Ludvíka Bonaciole z Ferrarie některá lékařství…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M7v–M8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M7v–M8rM8v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[M8v]číslo strany rukopisudítě měchejř svrchu tlačí, pro tu těžkost má řebříček tlučený s octem píti.

Někdy moče zadržeti nemohou, k tomu dobré jest divoké neb pitomé svině paznehty na popel spáliti a do nápoje sypati. Aneb pálené zaječí stroje jísti.

Konec Lékařství ženských.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).