[Píseň veselé chudiny, rukopis T]

Státní oblastní archiv v Třeboni (Třeboň, Česko), sign. A 7, f. 153v–154r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<153v154r>>10>>
Skrýt ediční aparát

Draho [154r]číslo strany rukopisucenie,

[60] peněz nenie.

To vše, což kúpiti,

myť musíme mieti,

byť[f]byť] byd nám bylo vydříti.

U pátek naše hody,

[65] úkrop [z]text doplněný editorem studené vody,

kyselice, šťáva,

se vším špatná strava.

Budú ryby?

Nelze chyby,

[70] v Dunaji i v moři,

lepší než úhoři,

dražší než úhoři.

A když bude v sobotu,

budeme mieti lopotu.

[75] A v neděli ráno

v žalutku prostrano.

Sedem k stolu,

chudí spolu,

kážem sobě dáti

[80] větru posniedati,

potom vobědvati.

Ti kuchaři[g]kuchaři] chucharzi naši

vaří nám ze mlhy kaši,

ze tmy zvěřinu,

[85] ve snách jeleninu.

Náton paří,

trdlo vaří,

chtějíc hostí ctíti,

krmi učiniti,

[90] nechť jsú, třeba li, zbiti!

Nechajíc pyšných krmí,

milujme zelé,

tvaroh, krúpy, jelito,

mléko kyselé,

[95] a zášpice,

kapalice,

s mákem valdyně,

uzené[h]uzené] vzenie, dýně,

hrách na vokříně.

X
fbyť] byd
gkuchaři] chucharzi
huzené] vzenie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).