Muzejní zlomek mariánských hodinek

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. XVIII D 62, ff. 1r–26v. Editor Voleková, Kateřina (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 22-28502S Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih.

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Ps118,62 […]text doplněný editorem nad súdy spravedlenstvie tvého.

Ps118,63 Účastna jsem jáz všěch buojících sě tebe a ostřiehajících kázanie tvého[1]kázanie tvého] mandata tua lat..

Ps118,64 Milosrdie hospodinova[2]hospodinova] tua, Domine lat., Domini var. plna jest země, spravedlenství tvému nauč mě.

Chvála otci i synu i svatému…

Bonitatem fecisticizojazyčný text[3]Bonitatem fecisti] připsáno na okraji

Ps118,65 Dobrotu jsi učinil s sluhú tvú, hospodine, podlé slova tvého.

Ps118,66 Dobrotě a kázni a učení nauč mě, nebť kázaní tvému uvěřila jsem.

Ps118,67 Dřieve než sě pokořich, shřěšila jsem, protož úmluvy tvé ostřiehách.

Ps118,68 Dobrý jsi [1v]číslo strany rukopisuty a v dobrotě tvéj uč mě spravedlnostem tvým.

Ps118,69 Rozmnožena jest nade mnú moc pyšných, ale jáz ve všem srdci mém zpytovati budu kázanie tvého[4]kázanie tvého] mandata tua lat..

Ps118,70 Ssědlo sě jest jako mléko srdce jich, ale jáz vedě zákon tvuoj myslila jsem.

Ps118,71 Dobro mi jest[5]jest] navíc oproti lat., nebos mě pokořil, abych sě učila spravedlenství tvému[6]spravedlenství tvému] iustificationes tuas lat..

Ps118,72 Dobro mi jest[7]jest] navíc oproti lat., zákon úst tvých nad tisícem[8]tisícem] millia lat. střiebra i zlata.

Ps118,73 Rucě tvoji učinile jsta mě, hospodine, i stvořile mě, daj mi rozum, abych sě […]text doplněný editorem[9]…] chybí několik listů

[2r]číslo strany rukopisu

Ps118,153 […]text doplněný editorem mú a vyprosť mě, nebo zákona tvého nezapomanula jsem.

Ps118,154 Suď súd muoj a vykup mě, pro úmluvu tvú obživ mě.

Ps118,155 Daleko ot hřiešných spasenie, nebo spravedlenstvie tvého nehledají[10]nehledají] non exquisierunt lat..

Ps118,156 Milosrdenstvie tvé mnohé, hospodine, podlé slova[11]slova] iudicium lat., místo súdu tvého obživ mě.

Ps118,157 Mnozí, jíž nenávidie mne a smucují mě, od svědečstvie tvého[12]od svědečstvie tvého] a testimoniis tuis lat. neotchýlila jsem sě.

Ps118,158 Vidiech přěstupujície i vědiech[13]vědiech] tabescam lat., místo vědniech, že úmluvy tvé neostřiehali.

Ps118,159 Viz, že kázanie tvá milovách, hospodine, v milo[2v]číslo strany rukopisusrdí tvém obživ mě.

Ps118,160 Počátek slóv tvých pravda, věčně všickni súdi pravdy tvé.

Chvála…

Principes persecuti sunt mecizojazyčný text[14]Principes persecuti sunt me] připsáno na okraji

Ps118,161 Kniežata nenáviděli jsú mne darmo a od slóv tvých bálo sě srdce mé.

Ps118,162 Vzveseli sě nad úmluvú tvú, jako jenž nalézá lúpež mnohý[15]lúpež mnohý] spolia multa lat..

Ps118,163 Zlosti jsem nenáviděla i ohavna mi byla jest, ale zákon tvuoj jsem milovala.

Ps118,164 Sedmkrát za den chválu řekla jsem tobě, nad súdy pravdy tvé.

Ps118,165 Pokoj mnohý milujícím zákon tvuoj a nenie jim pohoršenie.

Ps118,166 Čakách pozdrave[3r]číslo strany rukopisunie

X
1kázanie tvého] mandata tua lat.
2hospodinova] tua, Domine lat., Domini var.
3Bonitatem fecisti] připsáno na okraji
4kázanie tvého] mandata tua lat.
5jest] navíc oproti lat.
6spravedlenství tvému] iustificationes tuas lat.
7jest] navíc oproti lat.
8tisícem] millia lat.
9…] chybí několik listů
10nehledají] non exquisierunt lat.
11slova] iudicium lat., místo súdu
12od svědečstvie tvého] a testimoniis tuis lat.
13vědiech] tabescam lat., místo vědniech
14Principes persecuti sunt me] připsáno na okraji
15lúpež mnohý] spolia multa lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).