Bible mikulovská, Lukášovo evangelium

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, ff. 479r–493r. Editoři Žampachová, Karolína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<479r479v480r480v481r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[479r]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Počíná sě čtenie svatého Lukáše

I.

L1,1 […]text doplněný editorem[1]…] verš nepřeložen L1,2 […]text doplněný editorem[2]…] verš nepřeložen L1,3 […]text doplněný editorem[3]…] verš nepřeložen L1,4 […]text doplněný editorem[4]…] verš nepřeložen

L1,5 Byl jest ve dnech Herodesa, krále Židovstva, kněz některaký jménem Zachariáš z kmene Abiášova a žena jeho ze dcer Aaronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 Biešta pak spravedlivá oba před bohem, chodiece ve všech přikázaních a spravedlnostech páně bez žaloby. L1,7 A nebieše jim syn, protože byla by Alžběta neplodná, a oba sešlá biešta ve dnech svých. L1,8 Stalo sě jest pak, když kněžstva požíváše Zachariáš[5]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. v řádu třiedy své před bohem, L1,9 podlé obyčeje kněžstvie losem vyšel jest, aby zápal položil, všed do chrámu páně. L1,10 A všecko množstvie lidu bieše modle sě vně hodiny zápalu. L1,11 Ukázal jest

X
1…] verš nepřeložen
2…] verš nepřeložen
3…] verš nepřeložen
4…] verš nepřeložen
5Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).