Od světa vábený, od Boha jatý Aloizius

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 002379, 1 f. Editoři Ochová, Natalie Charlotte, Slabý, Filip, Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Při vzniku edice byla použita data z Lexikální databáze barokní a humanistické češtiny (<https://madla.ujc.cas.cz>).

<<<10<1r1v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[1r]číslo strany rukopisu

Od světa vábený, od Boha jatý, Aloizius. Na dívadlu představen od ctné a šlechetné mládeže třetí školy při akademické Tovaryšstva Ježíšova koleji u sv. Ignacia v Praze léta 1747 měsíce máje dne […]text doplněný editorem[1]nedokončený text

Vytah

Aloizius, jak vtípem, tak bohatstvím vznešený, hned od pacholetství zavrhna světskou pejchu, své nevinnosti perlu, Bohu samému svěřiti ustanovil, že pak na něm jediná náděje urozeného kmene záležela. Nábožným jeho žádostem odpiral Ferdinand, pán otec, jehož však, předce nemoha hojnými slzami obměkčiti, opětovaným mrskaním outlého svého těla přemohl v životě.

Předhra

Nejčistější hrdlička, ošklivic sobě ostatků shnilých umrlín, přihodne svému odpočinutí, skalní skrejše vyvoluje.

Uvedení první

Theodorik s Arnoštem a Florenciem, při lovu zvěře den stravíti minice, prosi otce za Aloizia, aby s ními šel, který v duchovním čtení nevinné své duši užitek hledaje, velikou půtku citi mezi božskou a otcovskou láskou.

Uvedení druhý

V tom postiženému Theodorik dovolení otcovské k mysle vyražení při lovu oznamuje, alebrž slyše, že Aloizius všecko nenavidi, co Bůh není, jde hněvivě k Armeniovy Aloizia cvíčiteli v umění a v mravích.

Uvedení třetí

Spolu zrozuměje, že by nalezl znamenitou příležitost i k zejskání sobě přizně i k uvedení v nenavist Armenia. O bidném, jak on smejšli, stavu Aloizia Rodulfovi správu dává, který časně od domacích radu vezma, jak znamena, že se jemu skrz Theodorikove příčinění náděje k obdržení markrabství zamezuje, místo přizně v nenávist beře Theodorika[a]Theodorika] Thedoryka.

Uvedení čtvrtý

Ferdinand předce vědomost o tom dostana, sebe velmi laskavého Theodorikovi prokazuje, aby jenom Aloizia vyraziti mohl.

Spěv

Mládež a nevinnost uprostřed krásně zeleného lesu postavenou napominá prozřetedlnost oním Virgilia rčením: „Pryč z lesa ven jděte hbitě, neb v zeleným had je skrytě.“

X
aTheodorika] Thedoryka
1nedokončený text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).