[Píseň veselé chudiny, rukopis T]

Státní oblastní archiv v Třeboni (Třeboň, Česko), sign. A 7, f. 153v–154r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<153v–154r>>10>>
Zobrazit ediční aparát

Jižť jest zima přišla,

slyšte, vodraní!

Kterak jste dlúho spali,

a šatu nenie!

[5] Létě spáchu,

nic nedbáchu,

co v zimě bude.

Ach, hrozný trude,

a šatky chudé!

[10] Snieh prší zhusta,

to zlé znamenie!

Pláštěk, kabát zedraný,

nohavic nenie.

Zlý vietr věje,

[15] zlá naděje!

Sychravice jdú,

jedna za druhú,

činí nám túhu.

Zle nám kukly skrájeli,

[20] kusa jich nenie.

Co jsme psoty naseli,

toť jest vše plenie.

Smutno srdce,

[z]text doplněný editorem snopa čtvrtce.

[25] Kterak učiniti?

Sobě odtušiti,

Bohu poručiti.

Nebť jest dařitel štědrý,

komu ráčí dáti,

[30] nelze na něm vyláti

ani vyhněvati.

Komu ráčí,

nerozpačí,

dá mu všeho dosti

[35] vedlé své milosti,

vedlé vochotnosti.

Milí chudí, těšme se,

radost se nám stala!

Šatky s nás opršely,

[40] hlavička voblínala.

Milí chudí,

nouze pudí.

Kterak učiniti?

Sobě odtušiti,

[45] Bohu poručiti.

Pudeme li do krčmy,

kážem sobě naliti.

A kterak je nechutno

z suché čéše píti!

[50] Truchel pěšec,

lačen měšec.

Kterak učiniti?

Sobě odtušiti,

Bohu poručiti.

[55] Zastavíme základ vše,

zbroje netřeba!

Pudeme na trh,

kúpíme chleba.

Draho cenie,

[60] peněz nenie.

To vše, což kúpiti,

myť musíme mieti,

byť nám bylo vydříti.

U pátek naše hody,

[65] úkrop [z]text doplněný editorem studené vody,

kyselice, šťáva,

se vším špatná strava.

Budú ryby?

Nelze chyby,

[70] v Dunaji i v moři,

lepší než úhoři,

dražší než úhoři.

A když bude v sobotu,

budeme mieti lopotu.

[75] A v neděli ráno

v žalutku prostrano.

Sedem k stolu,

chudí spolu,

kážem sobě dáti

[80] větru posniedati,

potom vobědvati.

Ti kuchaři naši

vaří nám ze mlhy kaši,

ze tmy zvěřinu,

[85] ve snách jeleninu.

Náton paří,

trdlo vaří,

chtějíc hostí ctíti,

krmi učiniti,

[90] nechť jsú, třeba li, zbiti!

Nechajíc pyšných krmí,

milujme zelé,

tvaroh, krúpy, jelito,

mléko kyselé,

[95] a zášpice,

kapalice,

s mákem valdyně,

uzené, dýně,

hrách na vokříně.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).