Adam z Veleslavína, Daniel – Kocín z Kocinétu, Jan: [Předmluva ke Kronice nové o národu tureckém na dva díly rozdělené]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1594. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 27, I/p2r–I/p6v; II/p2r–II/p8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<Ip2v–Ip3r–Ip3v–Ip4r–I>>>>>
Skrýt ediční aparát

[I]číslo strany rukopisu
[p2r]číslo strany rukopisu

Vysoce urozenému pánu, panu Petrovi Vokovi z Rožmberka na Českém Krumlově a Bechyni, správci a vládaři domu rožmberského, a urozenému pánu, panu Fridrichovi z Žerotína na Židlochovicích, Jeho Milosti císařské radě a hejtmanu Markrabství moravského, Jeho Milosti císařské nařízeným nejvyšším nad lidem jízdným i pěším, z Království českého a z Markrabství moravského do Království uherského vypraveným, panům nám milostivě a laskavě příznivým, Jich Milostem.

Mnozí mnoho psali, Vaše Milost milostiví páni, o národu tureckém aneb, jakž oni jmenováni býti chtějí, musulmanském a o jeho tak dlouhotrvajícím panování; kteréžto netoliko náboženství našemu pravému křesťanskému, ale i slavným královstvím a říkaje všemu světu hrozné a právě osudní proměny přináší, jakož toho nětco předkové náši pocítili a my nyní hrubě, s náramným strachem a škodou svou vlastní zakušujeme; však i ti mnozí v svých spisích nevelmi mnoho prav[I]číslo strany rukopisu[p2v]číslo strany rukopisudy,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 3 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).