[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53r53v54r54v55r55v56r56v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[54v]číslo strany rukopisua tlustá nic, než tenká, tehdy jest člověk nemocen od studené a suché nemoci, to jest přirozenie studenosti. Nebo studenost činí vodu bielú. Jakož vidíme, že zimě, když voda zmrzne, tehdy bude led bielý.

Voda červená a tenká

Jest li voda červená a tenká, toť přichodí od horkosti a od přirozenie suchého. Jest li voda bielá a tlustá, tehdy člověk jest neduživý od studenosti a od vlhkosti.

Ani tlustá, ani tenká, ani červená, ani bielá

Jest li voda ani tlustá, ani tenká, ani červená, ani bielá, než k zlatu nápodobná, tiem obyčejem, když člověk močí, hned čistá voda jde od něho a jako zlato se mění.

Ne tak jako od mladých, ale jako zlato rýnské

Však toto máš zvláštně znamenati, že voda včas bude proměnitedlná s některakú také červeností, jako od velikého hryzenie v životě[1]v životě – zapsáno omylem dvakrát. Včas pro to veliké horkosti neznamená. Tehdy jemu žíla tepe znenáhla. A tomu člověku píti se nechce a nemá mnoho horkosti.

K vodě přivoněti

Také má přivoněti k té vodě, zdali by smrděla, neb voněla. Smrdí li, tehdy ten člověk požíval některých věcí smrdutých. Pakli vždy smrdí voda od něho, toť znamenává, že vláha toto člověka i krev v něm hnije. A ten člověk potom brzy zimnici bude mieti aneb nemoc velikú.

O vodě dětí mladých

Máme znamenati, že mladých dětí mnoho má býti vody, neb jsú vlažní od přirozenie a často jedie a pijí. Potom po XV letech jsú horčejší a má jich voda býti čistá, k zlatu červenému podobná. To jest, že podobu k zlatu mieti má. Ale voda starých lidí má býti bielá a tenká, neb sú studení, proto ostane voda bielá, nepožitá.

Čím se voda mění

Také věz, že krmě proměňují vodu, když člověk jie horké krmě neb pie červené pitie, bude tiem červenější[a]červenější] ċzerwenieyſſie. Pakli jie studené krmě a pie studené pitie jako vodu, bude bielá voda.

Voda změněná

Od lázny a od přielišné práce a od hněvu, tiem také voda bývá červenějšie, neb od horkosti

X
ačervenější] ċzerwenieyſſie
1v životě – zapsáno omylem dvakrát
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 9 měsíci; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).