Základní informace

V rámci modulu „Audioknihy“ představujeme zájemcům nahrávky starších českých památek.

Audioknihy jsou výsledkem řešení projektu č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který je financován v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstvem kultury ČR a mají sloužit zejména jako pomůcka pro výuku starší češtiny a její literatury na středních školách či jako vhodné médium pro zpřístupnění starších českých památek zájemcům z řad zrakově hendikepovaných. V neposlední řadě jsou však audioknihy určeny také běžnému zájemci, kterému je auditivní formát z jakéhokoliv důvodu blízký.

Nahrávky jsou produkcí oddělení vývoje jazyka a byly pořízeny na základě edic, které byly pracovníky tohoto oddělení vytvořeny nebo revidovány.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).