pes | StčS |

pes, psa m., poses. psóv

1. pes, domácí zvíře sloužící svou dravostí a štěkotem k lovu, k hlídání ap.: vzíti chléb synóm, i dáti pſom jísti EvVíd 5b (Mt 15,26); pak li naň [kance] vyvrú pſy vnadné, lovec jej jako ukradne AlxV 1628; pſi k roztrhání BiblDrážď Jr 15,3 (v. navščieviti 6); mój mistr…jako pes vskučí MastMuz 69; srsti málo na pſowie šíji zóstalo BawEzop 2683; canicula cista, canis pes KlarBohO 179 (De bestiis); mnoho jich [Uhrů] zbito a druhých zjímáno jako pſow PulkB 92; pſowe, kteříž mnoho štěkají, ižádnéhoť úrazu neučinie AlexPovB 244a; jakož pes svým jazykem léčí rány tělesné BřezSnářM 14a; semihominemque canem puol člověku a puol pſu GlosSed 33b; pſi němí a nestydliví HusPostH 148a (výraz neřádnosti, sr. Is 56,10; v. nestydlivý 1), pod. KorMan 58b; o uhryzení všelikého pſa na paži LékRhaz 114; svini nebo pſa viece váží [císařové] než člověka ChelčSíť 44a; zlaje jako vsteklý pes RokJanB 15a; Pes, komuž obvykne,…nevrkneť naň RokPostB 388; lidé ohýralí jako pſy t. 577 (v. ohýralý 1); u blázna kord, u ženy pláč, u pſa moč, u koně lajno, to když chtí, jest hned hotovo TovHád 63b; dobytky pásti, všakž beze psuov ArchČ 18,235 (1500); v. též opsěti spec.: Pes věžník BřezSnářM 160a; chovají [kněží]…psuow mnoho lovčích HusSvatokup 172a; venaticus honný pes SlovOstřS 119; jako mi VMt píše o psa pod krahujec ArchČ 21,303 (1450/51); strojil ji rovně jako pſa lehavého HynRozpr 215b (v. opraviti 8); lincisca pes z vlčieho pokolenie SlovKlem 60b; bobrový pes PrávŠvábA 138a biber hunt; s jedniem psem loveckým a s trúbú mají slúžiti věčně [dědicové dvora] ArchČ 29,17 (1489); pošlete mi mladého psa slédníka k strojení t. 10,70 (1494); v. též lehavý, okrocený, ohař 1 ║ aby jedna tista měla mnoho pſow ChelčPostN 62b psích samců p. pes morský v. morský; p. pes rúčí v. rúčí

2. expr. pes, ničema, zloduch (zvl. o hříšníku, nevěřícím n. kacíři): nebo obklíčili jsú mě pſy mnozí ŽaltWittb 21,17 canes; svatý Prokop vida jich [ďáblů] zlost,…těm pſom otpoviedáše HradProk 5b; napřed ostanú pſy a čarodějníci a nestydliví BiblOl Ap 22,15; já pes mrlý a smrdutý črv [před Hospodinem] Aug 99b; hřiešní slovú…psowe, točížto zaprtalí nevěřící LyraMat 51b; z některých mých přemilých synóv vzteklé pſi jest zdělal [Zikmund] Budyš 5b; vyjebený pse ArchČ 14,15 (1445; v. padúšský); když ti psi kacieři slúžie v okolních farách t. 15,70 (1495)

Též jm. osob. (SvobodaExc 1363)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).